IPA 360° Cockpit

Analyser – Fortolkning – Sammenligning

Genialt og intuitivt

Multisprog og 360° hjælp

360° HR Cockpit

Analyser

Sammenligning

SWOT

Feedback

Multi sprog

IPA 360° Cockpit

IPA Analyserne er skabt med det formål at være en model og et værktøj til anvendelse ved rekruttering, personlig udvikling generelt samt lederudvikling. De er skabt som et konkret måleinstrument udviklet på grundlag af Træk-teori, samt empiriske samt empiriske data hentet primært fra den faktoranalytiske tradition indenfor personlighedspsykologien.

I erkendelse af personlighedsbegrebets komplekse indhold og struktur, har det fra starten været helt afgørende for IPA Nordic at anlægge en HELHEDSBETONET og DYNAMISK vinkel ind på udviklingen og anvendelsen af IPA Analysen. Helhedsbetonet fordi de fleste fænomener i personligheden hænger sammen og er indbyrdes afhængige af hinanden, dynamisk forstået således, at kvaliteten af det du udvikler på ét niveau ofte, er afhængig af kvaliteten af det, du har udviklet på et andet niveau.  Dermed er ideen om personligheden som et integrativ livsrejse født.

EN SAMLET LØSNING

De højest ratede personlighedsanalyser er samlet med branchens stærkeste platform.

HYBRID

Anvendes både af rekrutteringsbranchen og HR afdelinger. Rekruttering kan hjælpe HR.

INTUITIVT

Systemet er let, intuitivt og logisk opbygget, med indbyggede manualer og guides.

IPA Analyser

IPA Analyser tilgængelig i IPA 360° Cockpit

Personlighedsanalyse

Leaderstil

Jobbet indefra

Virksomhedens kultur

Roller og stil

Analysebaggrund i IPA 360° Cockpit

Højeste rating

De integrale analyser fra IPA Nordic er blevet rated som den bedste forskning omkring personlighedsanalyser i Skandinavien.

Største forskningsdatabase

IPA Nordic har opbygget en af Nordens største forskningsdatabase, der indeholder analyseresultater for mere end 25.000 ledere og medarbejdere. Det er en database, der i sin opbygning skaber muligheder for at gennemføre både en bred grundforskning.

100% dansk forskning

Alt forskning og udvikling af analyserne og det strategiske Cockpit sker i Danmark. IPA distribueres i det meste af verden, og anvendes  i både små og store virksomheder. Over 82% af verdens befolkning kan svare en IPA analyse på deres modersmål.

Vi bruger det indbyggede intelligente MUS modul og derved udvikles vores personale til gavn for Vesta RAM og ikke mindst de voldsramte kvinder vi hjælper på vores krisecenter. ”

”Med 360° cockpittet kan vi på en pædagogisk måde komme omkring netop denne problematik, da de klassiske personligheds- og adfærdsanalyser er beskrevet på med tekst og modeller. Vi kan derfor sikre, at vi får komplementeret vores team og samtidig går vi ikke på kompromis med vores kultur”.

RIKKE PALLESEN • GRUNDLÆGGER, KVINDEKRISECENTERET VESTA RAM

Sammenligning

IPA 360° Cockpit giver nogle helt unikke teknologiske muligheder. Alle date, der er opsamlet og præsenteret et eller andet sted i cockpittet kan sammenlignes med hinanden.

Vi ved, at 25% af nyansatte ikke bliver ikke i jobbet i 12 måneder efter ansættelse. Det kan henføres til to forskellige svar. Svar 1 er at det er en “dårlig chef“, og svar 2 er, at der ikke var en klar forventningsafstemning omkring jobbet. Det kan IPA 360° Cockpit hjælpe med.

Sammenlign

Person & Person

IPA 360° Cockpit - SWOT

Sammenlign

Person & Job

IPA 360° Cockpit - SWOT

Sammenlign

Person vs. Team

IPA 360° Cockpit - SWOT

I IPA 360° Cockpit kan du sammenligne kandidaten med dennes chef. Er der nogle steder, vi skal sætte ind og italesætte inden? Det handler om at de forskellige personlighedstræk skal kunne komplementere hinanden. 

Hjælper mod misforståelser og den dårlige chef fortælling, specielt når de irreversible personlighedstræk er beskrevet. 

IPA 360° Cockpit er en forsikring mod, at din nye medarbejder rejser med en årsag, der er dårlig forventningsafstemning. Når IPA JobMatch er brugt rigtig, så  kan IPA Core og IPA JobMatch spejles i hinanden. 

Er der områder, hvor kandidaten ikke matcher jobbet – og er i hvilken grad er man villig til at gå på kompromis med det?

Hvordan passer kandidaten ind det team, hvor kandidaten skal bruge sin primære arbejdskraft? 

Giver kandidaten den ekstra kant, der afdækker teamets blinde vinkel?

Der er meget let at sammenligne og giver et stor økonomisk værdi.

Personlig SWOT

Som noget centralt i IPASs 360 Cockpit, sættes den enkelte medarbejder i centrum, og der udarbejdes en Personlig SWOT analyse.

I bulletform gennemgås medarbejderes Stærke sider, samt tilhørende opmærksomhedspunkter. Vi arbejder ikke med svage sider.

Muligheder og udfordringer foldes ud i tekstform. Samtidig  sammenlignes de enkelte træk i personlighedsanalyse 1:1 med de træk som jobbet kræver. Mangler bliver italesat og der arbejdes med med udviklingsplan.

Dominerende Hovedfaktorer

En integreret del af løsningen er den Personlige SWOT.

Udgangspunktet er det rum, hvor medarbejderen føler sig bedst tilpas. Hvad giver det af udfordringer og af muligheder? Hvilke personlige stærke sider har personen og hvilke opmærksomhedspunkter kan der arbejdes med?

Stærke sider

Den personlige SWOT kommer på baggrund af IPA Core personlighedsanalysen. Den giver et overblik over kandidatens stærke sider, der naturligvis er jobspecifikt. Er kandidaten eksempelvis fleksibel og omstillingsparat i sin tænkning? Tager kandidaten et stærkt personligt ansvar for opgavernes gennemførelse? På baggrund af de stærke sider fremsætter systemet forskellige hypoteser omkring muligheder og udfordringer.

Opmærksomhedspunkter

IPA 360° Cockpit – opmærksomhedspunkter lister de fortolkninger af de personlighedstræk, som kræver lidt opmærksomhed. Er man eksempelvis en persontype, der har det med at lukke sig om sig selv? Virker man konfliktsky og sårbar? På baggrund af dette fremstilles muligheder og udfordringer til kandidaten.

IPA 360° Cockpit - SWOT

IPA 360° Cockpit – mulighed for en personlig SWOT. Er en integreret del af employer branding, hvor de kandidater, der ikke ender med at få jobbet til gengæld får en personlig SWOT kandidat rapport leveret. 

Automatisk Feedback

Kvaliteten i IPA Core og de andre IPA analyser afhænger af evnen til at bruge det som grundlag til at skabe en effektiv dialog. At få stillet de helt rigtige spørgsmål, der åbner op og perspektiver kandidaten.

Som noget centralt i IPA 360° Cockpit er der indbygget en algoritme, der på baggrund af den enkelte kandidats besvarelse af analysen.

Algoritmen udformer 5 spørgsmål, der på baggrund af scoren på et personlighedstræk stiller de rigtige spørgsmål.

Algoritmen er bygget op op således, at de første spørgsmål er åbne, mens de sidste går tættere på.

Det er muligt skriftligt at gemme de svar kandidaten giver.

IPA 360° Cockpit - feedback

Multisprog

IPA Nordic har stor vækst, blandt andet grundet, at vi har fulgt vores kunder ud i verden.

Vi definerer sprog på 3 niveauer.

  1. Det første er introduktionen til analysen og kandidatens / medarbejderens eget valg til at svare på eget lokal sprog. Det sikrer at vigtige nuancer bevares.
  2. Den skriftlige fortolkning. Det vil sige, at en kandidat, der tager eksempelvis IPA Core analysen på tysk, der kan brugeren selv bestemme, hvilket sprog brugeren gerne vil læse fortolkningen på. Eksempelvis finsk.
  3. Normativ.  Normative test viser resultatet sammenholdt med en normgruppe. Scoren beregnes og omsættes til en procentvis fordeling i forhold til gennemsnit i normgruppen (F.eks DK-norm). Normtallet beregnes ud fra en psykometrisk bearbejdning af svar fra en omfattende demografisk repræsentativ gruppe. Resultatet i rapporten viser således fokuspersonen score indplaceret i forhold til den aktuelle normgruppe.
IPA 360° Cockpit - multisprog
IPA 360° Cockpit multisprog - Dansk

Eksempel på IPA Core – præsenteret i IPA 360° Cockpit på dansk

IPA 360° Cockpit multisprog - Finsk

Eksempel på IPA Core – præsenteret i IPA 360° Cockpit på finsk

Kontakt IPA Nordic: