Hvem er IPA Nordic?

IPA Nordic har den højeste ratede personlighedsanalyse udviklet i Norden

Hvem er IPA Nordic? IPA Nordic er et nordisk forsknings og softwarehus hvis løsninger anvendes af HR afdelinger i både små og store virksomheder, coaches, konsulenter og førende rekrutterings virksomheder. 

IPA personlighedsanalyser anvendes bredt i Norden og internationalt.

Hvem er IPA

IPA Dansk forskning i dokumenteret verdensklasse

Cand. Phil. Flemming Olsen har igennem en lang årrække forsket i sammenhængen imellem ledelse og personlighed. Denne forskning har igennem mere end 20 år været den røde tråd i de opgaver som han har løst for mange forskellige kunder.

Visionen har hele vejen igennem været at…

…gennem forskning at finde og dokumentere sammenhængene imellem personligheden og det fremgangsrige lederskab

I alle de værktøjer Flemming Olsen har udviklet har denne vision været den bærende ide.

Flemming Olsen har i samarbejde med en svensk konsulentvirksomhed opbygget Nordens største forskningsdatabase, der indeholder analyseresultater for mere end 25.000 ledere og medarbejdere. Det er en database, der i sin opbygning skaber muligheder for at gennemføre både en bred grundforskning og mere taylormade forskningsprojekter for konkrete virksomheder.

Flemming Olsen  er certificeret i Sverige af STP, Stiftelsen för tillämpad Psykologi. Her vurderes de indsendte analyser på 14 parametre, og forskningen opnåede en certificering som det bedste nordisk udviklede værktøj af sin art. Det er svaret på Hvem er IPA Nordic?

 

0
IPA Analyser
0
Lederanalyser
0
Certificeringer
0
Lande

IPA Nordic Analyserne er anvendt ved over  25.000 rekrutteringer

Få mere at vide om IPA Analyser – Kontakt IPA Nordic