IPA – Integral personlighedsanalyse

IPA-Analysen er et oplæg til en samtale hvor resultatet og kvaliteten skabes i dialogen mellem to mennesker.

IPA Analysens 12 personlighedstræk er opdelt på fire hovedfaktorer illustreret med hver sin farve. Hver hovedfaktor skal opfattes som en mental platform, hvorpå vi igennem hele vores tilværelse opbygger en række personlige erfaringer og kvalifikationer, som vi anvender i arbejdslivet. De fire hovedfaktorer er forbundet og integreret i hinanden på den måde, at kvaliteten og indholdet af det vi lærer og udvikler på én platform er afhængig af det vi har lært og udviklet på de andre platforme.

Vi opfatter således grundlæggende personligheden som en helhed hvor alt hænger sammen, og vi fortolker altid de enkelte faktorer ud fra denne personlighedsmæssige helhed.

Sådan fungerer flowet:

– Kandidaten udfylder en unik analyse / link til mail eller log ind på website
– 48 spørgsmålgrupper af 4 fire spørgsmål præsenteres
– I hver grupper svares 1 “mest enig” og 1 “mindst enig”, hvilket efterlader 2 ubesvarede
– Information om besvarelse sendes automatisk
– IPA analysen kommer med en detaljeret 24 siders rapport til forståelse (ikke til handout)
– Som kandidat handout kommer en 8 siders analyse incl. personlig swot med beskrivelser og grafer.

Den dominerende hovedfaktor

Personlighedstræk analyse