Medarbejderens motivation

og min ledelsesstil

Professor Henrik B. Sørensen kan bookes til et inspirerende foredrag “Motivation og ledelse”

Motivation og ledelse er to emner som hænger uløseligt sammen, men som sjældent bringes sammen. I dette foredrag Medarbejderens motivation & min ledelsesstil” gør vi netop det.

Taler

Henrik B. Sørensen
professor, ph.d., forfatter

Længde

1-2
timer

Pris

DKK
9.995,-

Medarbejderens motivation – min ledelsesstil eller?

Motivation og ledelse er to emner som hænger uløseligt sammen, men som sjældent bringes sammen. Hvad, der motiverer en person eller en generation – motiverer ikke altid en anden person.

Oftest får tilhørerne også kun et generelt indblik i motivation og ledelse uden at indholdet sættes op i forhold til den praktiske situation og til lederens og medarbejderens personlighed. I det her foredrag kigger vi nærmere på nogle ledelses- og motivationsteorier og med udgangspunkt i teorierne prøver vi at forklare, hvordan lederens, og medarbejderens IPA personprofiler, styrer ledelsesstilen og det, der motivationsmæssigt siger medarbejderen mest.

Vi fortæller også om, hvilke IPA personprofiler, der bedst binder lederens ledelsesstil og medarbejdernes måde at blive motiveret på, sammen. Gennem foredraget får du dermed en gylden mulighed for at skabe sammenhæng mellem din ledelsesstil og det medarbejderne personligt har brug for til at skabe værdi og udvikling for organisationen. Medarbejderens motivation og min ledelsesstil.

Om taleren Henrik B Søresen

Henrik B. Sørensen er lektor ved Institut for Ledelse, Aarhus Universitet, Danmark. Han fik sin ph.d. fra Handelshøjskolen i Århus i 1993 og er cand.merc. fra Handelshøjskolen i Århus i 1990. Han har været gæsteforsker ved University of Birmingham (Aston). Hans hovedinteresser inden for forskning og undervisning er Human Resource Management (HRM), organisationsudvikling (OD), organisationsdesign (OD) og strategisk ledelse (SM). Henrik har udgivet forskellige bøger inden for “Organisation”, og hans artikler er blevet accepteret af både danske og internationale tidsskrifter. Han har været gæste redaktør af et specialnummer af Scandinavian Journal of Management.

Henrik er resident speaker på den danske hr konference www.hr-dagen.dk 

Forespørg på dette foredrag omkring medarbejderens motivation og min ledelsesstil

Henrik B. Sørensen

Forespørg på dette foredrag omkring Medarbejderens motivation og min ledelsesstil