IPA er konsulentens turbo løsning

Både til den individuelle rådgivning og den mere komplekse organisatoriske.

ORGANISATION I BALANCE
Individuel-,  Team-,  Organisations udvikling

Forretningskonsulentens mange opgaver – kræver fortrolighed

Som forretningskonsulent bliver du booket til at hjælpe en virksomhed med en opgave. Det er vigtigt, at man som forretningskonsulent er analytisk og struktureret, og har en række metoder og værktøjer, man kan bringe i spil til kortlægning og analyse af kundens behov.

Som process konsulent har IPA Nordic udvilik en værktøjskasse, der er skræddersyet til at hurtigt at afdække de menneskelige forhold og via Organisatorisk Due Dilligence at udarbejde en tilstandsrapport af organisationen på både strategisk, taktisk og organisk niveau.

23.000
Skifter ejer

23.000 ejerledede virksomheder forventes at skifte ejer eller ejerkreds i løbet af de kommende ti år.

80%
Er ejerledede

80 % af alle danske virksomheder ejerledede i dag.

55
år er alderen

30 pct. af ejerlederne med beskæftigede er over 55 år gamle.

Teamudvikling

Teamudvikling handler i forhold til helheden om at håndtere menneskeskabte processer, og i forhold til den enkelte om at være god til noget.

Et team er altså afhængig af både den enkeltes talent for at løse en bestemt opgave og af evnen til at kombinere talent således, at man mest effektivt når de opstillede mål. I ethvert Team findes der fire grundlæggende funktioner, der tilsammen tegner det menneskelige landkort, vi skal orientere os efter.

En organisation i balance

Organisatorisk Due Diligence er IPA analyse og 15 års målrettet forskning, der stiller en diagnose for virksomheden og hvilke interne områder, der påvirker virksomhedens effektivitet.

Det kræver talent, og ikke mindst evnen at tiltrække talent. Hvordan identificeres barrierer og forhindringer og hvordan, kan virksomhedens organisation tackle dem. Måske endda inden, de bliver en trussel.

Individuel & Teamudvikling

HR RealityTjek er din metode til at få en tilstandsrapport på din HR indsats. Som konsulent  kommer til organisationen og stille en række spørgsmål til den HR-ansvarlige, og ledelsen.

Resultatet er et røntgen billede af organisationen her & nu, samt de ønskede mål. Dem kan du klare selv, eller IPA Nordic kan hjælpe dig med at holde fokus og komme med rådgivning og sparring.

IPA FOREDRAG

IPA RÅDGIVNING

Mikael Have,
Indehaver

Business Buddy

Steen Wæver Poulsen - Direktør IPA Nordic

“IPA Personlighedsanalyserne er de højest ratede skandinavisk udviklede personlighedsanalyser. “IPA er perfekt alle Business Buddys i Danmark. Det giver super god værdi for forretningskonsulenter og for kunder”

“HappyFire Talent Solutions hjælper virksomheder og organisationer med at etablere og udvikle talentudviklingsmiljøer, der øger medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. “IPA Nordic er den vigtigste partner for os. Personligheds- team- og organisationsanalyserne er i international topklasse”

Steen Wæver Poulsen - Direktør IPA Nordic

Tom Johansen,
Virksomhedskonsulent

HappyFire Talent Devlopment

Kontakt IPA Nordic: