IPA Team Analyse

Forstå dit team og byg videre

Styre &
Planlægge

Gennemføre
Opgaver

Udvikle
& støtte

Skabe
ideer

Teamudvikling

Teamudvikling handler i forhold til helheden om at håndtere menneskeskabte processer, og i forhold til den enkelte om at være god til noget.

Et team er altså afhængig af både den enkeltes talent for at løse en bestemt opgave og af evnen til at kombinere talent således, at man mest effektivt når de opstillede mål.

I ethvert Team findes der fire grundlæggende funktioner, der tilsammen tegner det menneskelige landkort, vi skal orientere os efter.

Teamudvikling – vækst gennem fælles styrke

De fleste fremragende resultater i både erhvervslivet og inden for sportsverdenen er skabt på grundlag af menneskers evne til at komplementere hinanden.

Vi har en tendens til at fokusere på den unikke enkeltpræstation, fordi det er nemmere at identificere sig med ham eller hende, der scorer det afgørende mål, men i langt de fleste tilfælde er sejren et produkt af den fælles ånd og evne til at bemande de enkelte poster med de bedst egnede mennesker.

Et team er en gruppe af mennesker, hvor helheden er stærkere end summen af enkeltdelene og hvor netop ånden – følelsen af fælles styrke – skaber den kolossale energi, vilje og indsigt, der fører til sejr.

Teamroller til opnåelse af virksomhedens mål og visioner

At styre og planlægge indsatserne
Fokus på viden, struktur og detaljer
...i opnåelsen af virksomhedens mission og mål
At Gennemføre opgaver
Fokus på handling, resultater og konkrete mål
...i opnåelsen af virksomhedens mission og mål
At udvikle og støtte mennesker
Fokus på følelser, relationer og samarbejde
...i opnåelsen af virksomhedens mission og mål
At skabe ideer
Fokus på visioner, forandring og fornyelse
...i opnåelsen af virksomhedens mission og mål

Teamets udviklingsproces

I teamet er mødet mellem vi’et og jeg’et det helt centrale.

Det er mange gange et vanskeligt møde, hvor der opstår konflikter, mangel på loyalitet, misundelse etc. Derfor er der en række grundforudsætninger der skal opfyldes, før vi overhovedet kan tale om at skabe et team. Disse grundforudsætninger kalder vi TEAMETS GRUNDLOV.

Ovenstående skal altså opfattes som al teamudviklings ”grundlov” og i den konkrete udviklingsproces er der en række faser vi skal gennemløbe, før vi er fremme ved målet.
I afklaringsfasen skaber vi en fælles videns- og referenceramme omkring team og udvikling og vi analyserer gruppens udgangsposition.
I udviklingsfasen fastsætter vi teamets mål, kompetencer, opgaver og succeskriterier og forankrer dem igennem en række læreprocesser.
I handlingsfasen prøver vi kræfter med omgivelserne, lærer ved at prøve, følger op, evaluerer og mærker, at vi bevæger os fremad.
I teamet udvikler vi den enkeltes talent til fælles bedste

Teamets Grundlov

Vi’ets grundforudsætninger

 • Vi erkender, at vi er gensidigt afhængige af hinanden
 • Vi erkender, at sammen er vi stærkest og mest effektive
 • Vi har en fælles vision og et fælles mål
 • Vi har fælles værdier og spilleregler
 • Vi har et klart ansvar og klare kompetence i forhold til målene
 • Vi har en fælles opfattelse af vore succeskriterier
 • Vi kender vores modstandere og er bevidste om de forhindringer vi møder

Jeg’ets grundforudsætninger

 • Jeg erkender, at mennesker er forskellige
 • Jeg kender mig selv og mine stærke og svage sider
 • Jeg kender de andres stærke og svage sider
 • Jeg respekterer de andre for det, de kan
 • Jeg accepterer min rolle og funktion i helheden
 • Jeg vil konstant dygtiggøre mig i forhold til min del af opgaven
 • Jeg accepterer, at konflikter er en naturlig del af det at blive bedre
 • Jeg har et medansvar for relationerne i gruppen

Kontakta IPA Nordic: