IPA Loyalitetsindeks

–  Hvis du vil arbejde med medarbejderloyalitet, er første skridt at afdække, hvor loyale dine medarbejdere er i dag.

Pas på dine medarbejdere
– ellers er græsset altid grønnere et andet sted

Loyale medarbejdere er 18% mere effektive og har mindre fravær

Medarbejdere og deres loyalitet kan opdeles i 3 niveauer

– Få styr på dine organisations inddeling

Skal man fremstå som en attraktiv arbejdsplads, er det ikke bare vigtigt at have mange ambassadører. Det er mindst lige så vigtigt ikke at have for mange modstandere på sit hold. Undersøgelsen sætter lynhurtigt fokus på dette og viser et reelt billede af loyaliteten på din arbejdsplads.

AMBASSADØR
(promotor)

Medarbejdere, der aktivt vil anbefale virksomheden til andre.

PASSIVE
(passives)

Medarbejdere, der hverken er positivt eller negativt indstillet til virksomheden.

MODSTANDERE
(detractors)

Medarbejdere, der ikke vil anbefale virksomheden og måske fraråder den.

IPA Loyalitetsindeks

Hvor loyale er dine medarbejdere?

En IPA medarbejderloyalitets måling – også kaldet en eNPS-måling – viser hurtigt og effektivt, hvor loyale medarbejderne er mod organisationen.

Det kommer klare svar på i hvor høj grad dine medarbejderne vil anbefale organisationen som et godt sted at arbejde til andre, der søger nyt job. IPA medarbejderloyalitets-måling (eNPS) er en internationalt anerkendt metodik, hvor medarbejderne bliver stillet et simpelt, anonymt spørgsmål.

Svarerene fordeler sig herefter i de 3 kategorier – det vi kalder tre forskellige loyalitets-grupper: Ambassadører, Passive og Modstandere.

Fordelen ved metoden er, at man kun behøver stille ét spørgsmål til medarbejderne. Således forstyrrer man ikke organisationen unødigt og kan til gengæld spørge 2-4 gange årligt.

Giver støtte til HR, ledere og medarbejdere

Medarbejderloyalitet betaler sig

En loyal medarbejder, der har været i din organisation i mange år, er produktiv. Medarbejderen kender sine opgaver og går som en selvfølge gerne den ekstra mil for kunderne og virksomheden. Du kan også forvente færre fejl fra en loyal medarbejder, og vedkommende er typisk en kulturbærer, der fastholder virksomhedens værdier ind i organisationen.

Hvor loyale er dine medarbejdere i dag?

Ved du reelt det? Det kan du måle med IPAs pulsmålinger. Der et KPI tal, der bør være sammen med de øvrige strategiske og økonomiske KPI’er. Det har derfor stor forretningsøkonomisk værdi, og den rigtige score gør en forskel for virksomheden.

Loyale medarbejdere giver loyale kunder

Især de yngre generationer har nogle helt andre krav og forventninger til deres arbejdsplads – og her kræver medarbejderloyalitet en målrettet indsats. I en post-corona-verden, hvor mange branchers kamp for kvalificerede hænder nærmer sig en overlevelseskamp.

IPA Stress Indeks

Øjeblikkelige resultater

Monitorer udviklingen

Ledelsen kan følge udviklingen, og den enkelte afdeling kan følge loyalitetsudviklingen. Er der fare for opsigelser?

Ha’ et aktivt loyalitetsberedskab

Endelig er der sket meget med vores arbejdsliv i de senere år. Projektansættelser er blevet mere udbredte, og årtier på samme arbejdsplads sender ikke længere det entydigt positive signal, det engang gjorde.

Hvad er en god IPA Loyalitetsscore?

En fremragende eNPS-score ligger på mellem 50-100. En eNPS-score på 0-50 vurderes som godt, mens en score på -100-0 er dårligt.

IPA Stress Indeks

IPA HR InSights er et loyalitets Dashboard

Organisationen får et overblik over, hvordan loyaliteten trives og udvikles. Loyalitet, Stress og Trivsel bliver dermed et nøgletal som øvrige strategiske og økonomiske KPI’er.

Pas på dine medarbejdere
– ellers er græsset altid grønnere et andet sted

Både Covid-19 og tendenser som The Great Resignation, hvor man rejser uden at have et andet job på hånden, og Quiet Quitting, som går ud på kun at levere det absolutte minimum, der forlanges ifølge din kontrakt.

Det manglende engagement kan blive fatalt for både virksomheden, sammenholdet og faktisk også den ansattes arbejdsglæde. Her har vi set talrige eksempler på, at folk lægger tilværelser om og siger stillinger op.

Flere og flere rammes af stress med ret alvorlige følger, og i det hele taget er der kommet et stort fokus på et arbejdsliv i balance. I Danmark er vi heldigvis foran på området allerede, men det er nok ved at være en saga blot at brænde ud i et job, der ikke giver andet retur end en lønseddel. Der skal mere til.

En anden del af forklaringen på de mange opsigelser er, at dine medarbejdere konstant ser jobtilbud på deres sociale medier, ligesom headhuntere er blevet markant mere ivrige, end vi før har set det.

Medarbejdere bliver eksponeret for grønt græs allevegne, og er de ikke loyale, lader de sig forståeligt nok friste.

Særligt hvis din græsplæne virker vissen.

Kontakt IPA Nordic: