IPA webinar

IPA META FACTORS

(VERDENSPRÆMIERE) 

Verdens præmiere 

Tiderne skifter, og folks opfattelse af verden – og dem selv i verden – har ændret sig markant i løbet af de sidste 20 år. I forhold til arbejdslivet skal vi først og fremmest forholde os til den øgede individualisering og dens indvirkning på folks mere konkrete adfærd. Den stærkeste motor og drivkraft i tidsånden er den enkeltes bestræbelse på at skabe sin egen fortælling som grundlag for bevidst at opbygge en personlig identitet og selvforståelse. Mennesker i dag er mere bevidste om deres adfærd og væren, end de var for bare en generation siden.

Dit take-away

Der findes mange forskellige typer af personlighedsanalyser, som sikrer, at du rekrutterer de rigtige mennesker til de rigtige stillinger. Disse analyser fortæller dig, hvad der kan observeres udefra, og som de fleste mennesker med selvindsigt også ved om sig selv. Nu kan vi måle den faktor, der ligger bag dette. META-faktorer.

Du scorer højt på drive og performance, men på hvilken måde? Er det til gavn for teamet, virksomheden, samfundet, eller handler det kun om dig selv?

Det er afgørende for en succesfuld rekruttering.

Agenda

10:00-10:15
Hvordan man trives, tiltrækker og fastholder talenter og leder med succes i fremtidens organisationer.
David Tivemark

10:15-10:25
Hvordan man forstår metafaktorer, når man rekrutterer.
Steen Wæver Poulsen

10:25-10:30
Q&A

Speakers

David Tivemark
CEO, Growth Journeys AB
LinkedIn

Steen Wæver Poulsen

Steen Wæver Poulsen
CEO, IPA Nordic
LinkedIn

Skriv dig på deltager listen her