IPA Certificering

Certificering IPA Metafaktorer og introduktion til IPA Core Value

…forbeholdt IPA kunder

IPA TEMADAG – Introduktion og Certificering IPA Meta Faktorer 

Tiderne forandrer sig, og menneskers oplevelse af verden – og sig selv i verden – har over de sidste 20 år forandret sig betydeligt. I forhold til arbejdslivet må vi først og fremmest forholde os til den øgede individualisering og dennes indvirkning på menneskers mere konkrete adfærd.

Tidsåndens stærkeste motor og drivkraft sidder inde i det enkelte menneskes stræben efter at skabe sin egen fortælling, som grundlag for en bevidst opbygning af en personlig identitet og selvforståelse. Det enkelte menneske er i dag mere bevidst om sin adfærd og sin væren end for bare en generation siden.

Det ændrer den måde, hvorpå vi må indsamle viden om mennesker i arbejdslivet i forhold til alle de opgaver vi løser indenfor både Rekruttering &  HR-Området.

Bliv certificeret i IPA Nordics nye Meta Faktorer – læs mere her

Introduktion til IPA Værdianalysen

Hovedformålet med IPA Værdianalyse er at løfte de indre værdier frem i lyset og reflektere over, om tiden er moden til at aflære de værdier, der er uhensigtsmæssige for det liv, der leves nu, og bevidstgøre sig selv i forhold til de pejlemærker, der skal hjælpe det enkelte menneske ind i fremtiden.

Fordyb dig mere i IPA Værdianalysen her

Gratis Tilmelding

Taler:

Steen Wæver Poulsen CEO IPA Nordic

Taler:

Steen Wæver Poulsen CEO IPA Nordic