IPA Temadag

Facilitering af team processer

…forbeholdt IPA kunder

IPA TEMADAG – Facilitering af Team Processer 

IPA Teamroller Analyse er en videreudvikling af IPA Nordics oprindelige ideer og modeller omkring begrebet Rolle og Stil. Udviklingsarbejdet med denne nye udgave er gennemført i perioden 2021 og 2022, som en del af IPA Nordics bestræbelser på at udvikle og tilpasse vores analyser til de forandringer, der sker i os og omkring os.

I forhold til de traditioner, der ligger omkring brugen af personorienterede analyser i arbejdslivet, tager vi i IPA Nordic udgangspunkt i den del af psykologien, der går under betegnelsen Integrativ Psykologi. Den Integrative Psykologi arbejder med en perspektivering og sammenskrivning af personlighedspsykologien i en feltmodel, der indfanger de angrebsvinkler og mulighedsrum vi har, for at skabe teorier og empiri omkring personligheden. Dette er forudsætningen for, at vi overhovedet er i stand til at operationalisere fænomenet personlighed igennem analyser og målinger.

Fordyb dig mere i IPA Team Role Analysen her

Teamudvikling handler i forhold til helheden om at håndtere menneskeskabte processer, og i forhold til den enkelte om at være god til noget. Et team er altså afhængig af både den enkeltes talent for at løse en bestemt opgave og af evnen til at kombinere talent således, at man mest effektivt når de opstillede mål.

I ethvert Team findes der fire grundlæggende funktioner, der tilsammen tegner det menneskelige landkort, vi skal orientere os efter.

Gratis Tilmelding

Taler:

Steen Wæver Poulsen CEO IPA Nordic

Taler:

Steen Wæver Poulsen CEO IPA Nordic