Talent Potentiale

– Gør dialogen dynamisk og fremgangsrig

HR Dialog værktøjer fra IPA Nordic

IPA Nordics HR Dialogværktøjer tager udgangspunkt i IPA Nordics højt ratede forskning i adfærd, præferencer, motiver, personlige værdier og det fremgangsrige lederskab. Med værktøjerne skabes en rammesættende dialog, som både medarbejdere og ledere er trygge ved.

INTELLIGENT
MUS

Intelligent MUS fra IPA Nordic revolutionerer den måde, hvorpå MUS udfoldes. Med ønsket om at etablerer en 100% unik samtale taler Intelligent MUS om individuelle styrker og talenter.

GUS /
LUS

Et team er en gruppe af mennesker, hvor helheden er stærkere end summen af enkeltdelene og hvor netop ånden skaber den kolossale energi, vilje og indsigt, der fører til sejr.

TEAM
UDVIKLING

Teamudviklings konceptet fra IPA Nordic, bliver du trænet og certificeret i brugen af værktøjer til udvikling af effektive teams. Teamets grundlov – vækst gennem fælles styrke

TALENT
MANAGEMENT

IPA Talent Management løsning hjælper dig med effektivt at udvikle og administrere dine vigtigste aktiver – dine medarbejdere. Fang de individuelle styrker og talenter hos dine medarbejdere.

KOMPETENCE
UDVIKLING

IPA Kompetenceudvikling samler de aktiviteter, der sætter den enkelte i stand til løse sine opgaver bedre.
Fokus er Mestring – Autonomi – Tilhør – Mening

Hvorfor er struktureret og  konstruktiv dialog med medarbejderne vigtig?

  • IPA Nordic dialogværktøjer tager udgangs punkt i både det individuelle og det teambaserede
  • Dialogværktøjerne giver medarbejderne indblik i, hvordan du har tænkt dig at arbejde med fremtiden.
  • Det er også en måde at kvittere for, at dine medarbejdere har brugt tid på at give dig feedback ved at besvare spørgeskemaet.
  • Dialogen giver dig mulighed for at få uddybet væsentlige pointer i evalueringen og spørge ind til ting, der er uklare eller overraskende for dig.
  • Dialogen er en lejlighed til at understrege, at god ledelse opstår ud af et godt samarbejde mellem leder og medarbejdere; du giver dermed medarbejderne medansvar for, hvordan I omsætter evalueringen til udvikling i jeres enhed.