Ny release IPA Jobmatch

Ny release IPA Jobmatch er sidste del af IPA Nordics arbejde med udviklingen af et sammenhængende Rekrutteringskoncept.

Det samlede koncept består nu af IPA Core, IPA Leadership og IPA JobMatch.

IPA JobMatch-Analyse ser jobbet indefra

Med IPA JobMatch-Analyse får du mulighed for at spejle de personlige kvalifikationer hos en kandidat i de krav det aktuelle jobbet stiller til kandidaten. Det sker på den måde, at IPA Core(Personligheden) og IPA Jobmatch er opbygget omkring den samme model. Hvor IPA Core måler personligheden ”set indefra” det enkelte menneske, vender IPA JobMatch kikkerten imod jobbets indhold og karakter set ”indefra jobbet”.

F.eks. måler IPA Basic en persons Systemorientering, og IPA JobMatch måler jobbets Systemindhold. De to målinger skaber grundlaget for en produktiv dialog, der bl.a. handler om, i hvilken grad og hvordan de personlige kvalifikationer og jobbets indhold og karakter kan matche hinanden på en givende måde.

IPA JobMatch-Analyse består af to dele.

Et spørgeskema med 192 udsagn, der omfatter en måling på alle 12 skalaer i IPA Analysen, således at man faktor for faktor kan se i hvilken grad person og job matcher hinanden. Udfyldelsen tager 20-25 minutter.

Et spørgeskema med 80 udsagn, der måler nogle grundlæggende kulturdimensioner i virksomheden og jobbet. I hvilken grad er vi præget af en faglig orienteret Specialistkultur, eller en Operationel og individualistisk Resultatkultur, eller en Samarbejds- og Dialogkultur, eller en mere uforudsigelig Forandringskultur. Udfyldelsen af dette mindre spørgeskema tager 10-12 minutter.

IPA Jobmatch er konstrueret sådan, at når man har udfyldt den ”store” udgave på 192 udsagn, har man samtidigt udfyldt den ”lille” udgave på 80 udsagn, idet sidstnævnte er konstrueret som en test-i-testen.

Samtidig er der også mulighed for kun at udfylde den ”lille” udgave, da der er konstrueret et særskilt spørgeskema hertil.

Jobmatch spejler IPA Core

IPA Jobmatch spejler IPA Core – derved vises, hvor godt kandidaten passer til jobbet.