MatchMind vælger IPA 360° Rekruttering

MatchMind tilbyder private og offentlige virksomheder vikarassistance, rekrutteringsløsninger og rådgivning i HR-spørgsmål, og opererer inden for et bredt felt af brancher og fag fra afdelinger i Aalborg og Aarhus

MatchMind: IPA Nordic vinder på – stor faglighed, professionalisme og tilgængelighed

Anders Heslop Christensen fortæller:

” IPA-Nordic har i flere år været MatchMinds samarbejdspartner på person- og teamanalyser – og ikke mindst deres fantastiske 360° cockpit.

Det er et samarbejde baseret på stor faglighed, professionalisme og tilgængelighed, og en vigtig del af den kvalitet vi lægger i rekrutteringerne til vores kunder.”

MatchMind vælger IPA 360° Rekruttering

Unik kandidatsammenligning i 360° Cockpit

IPA Core – den højeste ratede personlighedsanalyse

IPA Core er en personlighedsanalyse og er et oplæg til en samtale, hvor resultatet og kvaliteten skabes i dialogen mellem to mennesker.

IPA Core Analysens 12 personlighedstræk er opdelt på fire hovedfaktorer illustreret med hver sin farve. Hver hovedfaktor skal opfattes som en mental platform, hvorpå vi igennem hele vores tilværelse opbygger en række personlige erfaringer og kvalifikationer, som vi anvender i arbejdslivet. De fire hovedfaktorer er forbundet og integreret i hinanden på den måde, at kvaliteten og indholdet af det vi lærer og udvikler på én platform, er afhængig af det, vi har lært og udviklet på de andre platforme.

Vi opfatter således grundlæggende personligheden som en helhed hvor alt hænger sammen. Vi fortolker altid de enkelte faktorer ud fra denne personlighedsmæssige helhed.

Om MatchMind

MatchMind ejes af Karin Brorsen og Anders Heslop Christensen, der begge har beskæftiget sig med bemanding og personaleudvælgelse i en lang årrække.

MatchMind’s vision er at være den innovative og foretrukne samarbejdspartner, der sikrer optimalt match mellem virksomhed og mennesker. Visionen realiseres ved, at vi agerer som en velfunderet og attraktiv samarbejdspartner, hvis ydelser baserer sig på en professionelt indstillet, kunderettet organisation, der trives med opgaverne og hele tiden udvikles.

Vores strategiske platform er et konstant kundefokus og en proaktiv tilgang til opgaverne. Det forpligter og stiller store krav, men sikrer, at vores høje kvalitets- og serviceniveau fastholdes som et af de bedste i branchen.

MatchMind vælger IPA 360° Rekruttering