BusinessBuddy vælger IPA 360° Konsulent Cockpit

BusinessBuddy beskæftiger sig med forretningsudvikling hos specielt små og mellemstore virksomheder.

IPA 360° Konsulent cockpit et let valg

BusinessBuddy vælger IPA 360° Konsulent Cockpit. BusinessBuddy beskæftiger sig med forretningsudvikling hos specielt små og mellemstore virksomheder og har derfor brug for et godt værktøj til adfærds- og personlighedsanalyse. Efter en meget grundig gennemgang af markedet er valget faldet på IPA Analyserne.

Valget skyldes i høj grad, at analyserne er udviklet i Danmark og dermed meget tæt på de mennesker der skal analyseres. Det var for BusinessBuddy afgørende at produktet er udviklet i samme kontekst, som det skal bruges.

At det samtidigt er nemt at gå til og kan suppleres med analyser inden for flere områder gør det til et ualmindeligt stærkt lokalt værktøj.

Strategisk og operationel HR

Medarbejderudvikling og hele området human resource management (HRM) og human resource development (HRD) bliver oftest overset i dagligdagen og først bemærket, når der opstår problemer, eller en medarbejder ”pludselig” siger op.

Det mener vi er uhensigtsmæssigt, da medarbejderne udgør virksomhedens vigtigste ressource – uden undtagelse; ja, man kunne fristes til at sige, at de i mange tilfælde er virksomheden.

Uden erfarne og motiverede medarbejdere med et indgående kendskab til virksomhedens produkter og services, vil ledelsen og ejerne være dårligt stillet.

BusinessBuddy vælger IPA 360° Konsulent Cocipit

“Efter en meget grundig gennemgang af markedet er valget faldet på IPA Analyserne”

IPA 360° Konsulent cockpit

BusinessBuddy vælger IPA 360° Konsulent Cockpit

Som forretningskonsulent er en af de vigtigste opgaver at bistå ejerledere med en evaluering og optimering af eksisterende organisation. IPA 360° Konsulent Cockpit giver svar på blandet andet:

  • Hvilke kompetencer mangler i ledergruppen?
  • Hvad skyldes konflikterne i organisationen?
  • Hvilke komplementære kompetencer skal vi lede efter?