IPA Tryghedsindeks

Stress opstår hos det enkelte menneske i mødet mellem noget, der kommer indefra i form af tanker, følelser og fortolkninger af en given situation, og noget, der kommer udefra i form af de vilkår, der møder den enkelte som noget udefrakommende.

Derfor belyser og håndterer vi hele stresssyndromet med enkle analyser af begge sider af syndromet.

I forhold til arbejdslivet drejer det sig om både at registrere det enkelte menneskes trivsel på arbejdspladsen, som primært er noget udefrakommende i form af ledelse, opgaver, samarbejde, kommunikation m.m. Og vi registrerer det enkelte menneskes personlige møde og fortolkning af disse vilkår igennem et TRYGHEDSINDEKS.

Tryghedsindekset er udviklet som en test-i-testen inden for rammerne af IPA Nordics personlighedsanalyse. Gennem det enkelte menneskes svar på 25 af de 192 udsagn i IPA Analysen, bygger vi et indeks, der fortæller noget om den enkeltes robusthed, sociale og følelsesmæssige behov, sårbarhed, sikkerhedsbehov m.m.

Disse målinger skaber et fælles grundlag og fælles sprog, der er startpunktet for de processer, der bør udfolde sig i virksomheden – både for at undgå at stress opstår, og for at håndtere stress der hvor det allerede er opstået.

Kontakta IPA Nordic: