IPA Trivselsindeks

– Fokus på medarbejdertrivsel – en del af IPA Nordics pulsmålinger

Medarbejdertrivsel med IPA Trivsel

Resultaterne omkring god trivsel indikerer, at organisationerne ønsker at skabe et miljø, hvor folk er engageret i deres job. Det er derfor nødvendigt at sikre, at kreative og talentfulde medarbejdere ser deres arbejde som meningsfuldt.

For det andet ønsker organisationer at skabe et miljø, hvor folk har autonomi og føler sig i stand til at træffe de beslutninger, der påvirker kvaliteten af deres arbejde i stedet for at have ledere til at foretage de fleste af de valg for dem.

Endelig og yderst vigtigt, vil organisationer forsøge at sikre, at mulighederne for opgavevariation er til stede, hvilket betyder, at den enkeltes arbejde ikke bør være så ensidigt, at det ikke stimulerer tanke og kræver opmærksomhed

Eksempel på trivselsspørgeskema. Findes i 5 spørgsmålsudgave WHO-5  og i 10 via IPA-10.

TRIVSEL

Tag pulsen på dine medarbejdere

Med 1-2 månedlige medarbejderundersøgelser får du handlingsorienteret indsigt i det psykosociale arbejdsmiljø.

MONITORERING

Overvåg arbejdsmiljøet

Med løbende medarbejderundersøgelser kan du få indsigt i arbejdsmiljøet og sikre et højt niveau af engagement og medarbejdertrivsel.

FORANDRING

Forstå dine medarbejdere

Få data og indsigt direkte fra dine medarbejdere, så du kan handle på fakta og skabe værdifuld forandring.

12 glædesfaktorer for medarbejdere

Hvad er vigtigt for at skabe et motiverende arbejdsmiljø, og hvis opgave er det at skabe det?

– Forskningen peger på 12 faktorer.

Hvilke faktorer er vigtigst, og hvem er egentlig ansvarlig for at skabe et motiverende arbejdsmiljø i nutidens organisationer? Er det nærmeste leders ansvar? Er den øverste ledelses ansvar? Hvilken rolle spiller de enkelte medarbejdere i processen?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, der stilles i en nylig undersøgelse udført af Training Magazine og The Ken Blanchard Companies, som en del af Blanchards igangværende forskning omkring faktorer, der skaber medarbejdernes arbejdsglæde. Mere end 800 af Training Magazines læsere deltog i undersøgelsen, hvor de gav udtryk for deres tanker om fire centrale spørgsmål.

5 x Jobfaktorer

AUTONOMI
I JOBBET

I hvilket omfang medarbejdere føler, de har beføjelse til at træffe beslutninger om deres arbejde og opgaver, kontrol over deres arbejde, og har styr på deres evne til at nå deres mål.

MENINGSFULDT
ARBEJDE

I hvilket omfang medarbejderne oplever deres job som vigtige i og uden for organisationen og om det har varig værdi for dem selv og andre.

PERSONLIGT
FEEDBACK

I hvilken udstrækning medarbejderne oplever et miljø, hvor de modtager rettidige, relevante og specifikke oplysninger om deres præstationer.

BALANCE I
ARBEJDSBYRDEN

I hvilket omfang medarbejderne oplever, at deres arbejdsbyrde er rimeligt proportioneret i forhold til den tid, de har til at udføre det.

VARIATION I
OPGAVERNE

I hvilken udstrækning medarbejderne oplever, at det arbejde, de udfører, og de tiltag, de gør for at udføre det, varierer nok til at opfylde deres motiverende behov.

5 x Organisatoriske faktorer

ORGANISATORISK
SAMARBEJDE

 I hvilken udstrækning medarbejderne oplever, at samarbejde er vigtigere end konkurrence mellem individer inden for en forretningsenhed og/eller på tværs af afdelinger inden for organisationen.

FORVENTNING
PRÆSTATION

I hvilket omfang medarbejderne oplever, at resultatet af deres arbejde bliver udført ud fra et bestemt niveau af kvalitet og kvantitet.

PERSONLIG
VÆKST

I hvilken udstrækning medarbejderne oplever, at organisationen skaber muligheder for både karriere og jobvækst.

ORGANISATORISK
RETFÆRDIGHED

I hvilket omfang medarbejderne opfatter beslutninger som retfærdige og rimelige med lige anvendelsen af regler for alle.

ARBEJDSMÆSSIG
BELØNNING

I hvilket omfang medarbejderne opfatter input i forhold til output ligeligt i forhold til belønning for deres indsats.

2 x Relationsfaktorer

FORHOLD
TIL KOLLEGAER

I hvilket omfang den enkelte opfatter han eller hun har givende interaktioner med hans eller hendes kolleger.

FORHOLD
TIL LEDER

I hvilket omfang den individuelle opfatter han eller hun har et støttende og personligt forhold med hans eller hendes leder.

En glad IPA kunde fra vores partner Strategisk HR – hvor kunden Think er stor fokus på medarbejdertrivsel

Kontakt IPA Nordic: