IPA Stressindeks

– Få en arbejdsplads i balance med færre sygedage grundet stress

“Medarbejdernes trivsel er af stor betydning for Lyras, og vi gør hele tiden en indsats for at sikre, at alle kommer motiverede og glade på arbejde.”

Niels Møller, HR Chef, Lyras A/S

IPA Stressindeks

Trives medarbejderne i din organisation?

IPA Nordic hjælper dig og din organisation med at skabe en vej mod balance ved at måle arbejdspladsens trivsel og risiko for stress. Det er hurtigt at sætte i gang, og på den måde sikrer du, at trivsels- og stressindeks bliver et nøgletal i din organisation.

At sætte stress i tal på ovenstående måde angiver, hvor stort et problem stress rent faktisk er. Både på danske arbejdspladser og som global sygdomskilde. Stress statistikken angiver dog ikke de personlige omkostninger, alvorlig stress kan have for den enkelte medarbejder.

5 nedslag på IPA Stressindeks

LET AT BRUGE

Det tager få minutter for den enkelte medarbejder at udfylde.

FORSKNINGS BASERET

Bygger på 10 evidensbaserede spørgsmål, der er relateret til arbejdspladsen.

LØBENDE MÅLING

Du måler løbende – vores anbefaling er hver måned i 3-6 måneder, derefter det, der passer organisationen.

ANONYMT

Svarerne er anonyme og over 5 svar, så åbnes der for rapportering.

EARLY WARNING

Der kan sendes automatiske mail med virksomhedens tilbud til hjælp.

Det koster mellem DKK 200.000 og 700.000 at modtage en langtidssygemelding.

IPA Early Warning forebygger stress og fanger det, inden det går galt.

Giver støtte til HR, ledere og medarbejdere

Rådgivning til stressramte

Alle svar er anonyme. Indbygget findes et moniteringsværktøj, der kan automatisk sender en besked til medarbejderens private e-mail. Her kan virksomheden fortælle om de muligheder, virksomheden stiller til rådighed, eller hvorvidt virksomheden abonnerer på en stresscoach.

IPA Puslmåling Dashboard

Lederen og HR  får et overblik over, hvordan organisationen / afdelingen trives, og hvor der er risiko for stress. Derved bliver IPA Pulsmålinger et nøgletal som øvrige strategiske og økonomiske KPI’er.

IPA Stress Indeks

Øjeblikkelige resultater

Monitorer udviklingen

Ledelsen kan følge udviklingen, og den enkelte medarbejder kan følge egen udvikling og få hjælp og sparring, både internt og eksternt, når det er nødvendigt.

Ha’ et aktivt stressberedskab

Ofte ved den enkelte medarbejder ikke at der er noget galt. Efter 2 negative målinger kan medarbejderen modtage en anonym mail om, hvilke tilbud virksomheden har til medarbejderne, samt gode råd og anbefalinger.

Åbenhed giver god Employer Branding

At tage stress alvorligt er noget både eksisterende og nye medarbejdere sætter stor pris på. Det skaber en åben og handlingsorienteret kultur.

IPA Stress Indeks

IPA HR InSights er et Stress Dashboard

Organisationen får et overblik over, hvordan afdelingen trives, og hvor der er risiko for stress. Stress og Trivsel bliver dermed et nøgletal som øvrige strategiske og økonomiske KPI’er.

Hvad er stress?

Stress er en tilstand af fysisk eller psykisk spænding, der opstår som reaktion på belastning, udfordringer eller trusler i vores omgivelser.

Det kan være en naturlig reaktion på fx en travl periode eller en presset arbejdssituation, men hvis stressniveauet forbliver højt over længere tid, kan det have negative konsekvenser for vores sundhed og velvære.

Stress kan komme til udtryk i forskellige former som fx irritabilitet, søvnproblemer, koncentrationsbesvær, hjertebanken og følelsesmæssig ustabilitet.

Stress i Danmark

Andelen af voksne danskere med en høj score på stress-skalaen er steget fra 21 pct. i 2013 til 25% i 2017 og 29% i 2021.

Op mod hver fjerde sygemelding skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det svarer til 35.000 danskere, som hver dag er sygemeldte på grund af psyko-sociale faktorer

Stress er skyld i en million fraværsdage årligt, 30.000 hospitalsindlæggelser, 3.000 førtidspensioner og 500.000 henvendelser i almen praksis hvert år

Kontakta IPA Nordic: