IPA Nordic og Sympa indgår samarbejde

IPA Nordic og Sympa indgår samarbejde. Sympa er nordens mest udbredte HR system og IPA Nordic, der er den højest ratede skandinavisk udviklede personlighedsanalyse indgår samarbejde. Alle Sympas mange kunder kan i Sympas Marketplace nu automatisk koble IPA analyserne og Sympa sammen. 

Sympas kunder kan nu automatisk få adgang til de højeste ratede personlighedsanalyser udvikling i Norden.

Personlighedsanalyser – Trivsel – Kompetenceudvikling – Talent Management – Intelligent MUS – Teamsammensætning – Kultur – Leadership – JobMatch

Søren Ravnkjær, Teamlead hos Sympa  fortæller om samarbejdet med IPA Nordic:

”Det er lidt som at tage egen medicin. Vi har siden 2020 brugt IPA internt i Sympa Danmark. Det har vi gjort både i forbindelse med rekruttering og med løbende medarbejderudvikling. Vi har opnået en mærkbar højere teamforståelse og kompetenceforståelse. IPA er blevet et internt sprog.”

“Nu er det vores kunders tur til at få værdi af eksempelvis den intelligente MUS. Det er simpelthen bare at gå på Sympas Marketplace (fra 1. april-2022) og hente IPA som en app. Via vores API er det hurtigt at sætte op. En dags certificering hos IPA eller en af IPAs mange forhandlere.”

“Konkret er det en to-vejs integration, hvor ingen kodning er nødvendig. Det er win – win.”

IPA Nordic og Sympa indgår samarbejde

Søren Ravnkjær, konsulentchef hos Sympa Danmark

Hvad er IPA Personlighedsanalyse?

At forstå en persons personlighedstræk og adfærd giver mulighed for at vurdere en kandidat eller medarbejders kompatibilitet med jobroller og virksomhedens krav, samt deres præferencer for at interagere med andre.

Læs mere her

IPA Nordic og Sympa indgår samarbejde

Alle data kan analyseres i IPA 360⁰ Cockpit på 7 sprog

IPA Nordic og Sympa indgår samarbejde

Hvad er IPA Intelligent MUS?

Intelligent MUS er Strategisk HR’s nytænkning og revitalisering af MUS samtalen. Et strategisk udviklingsværktøj til gavn for virksomheden og den enkelte medarbejder.

Udgangpunktet er den enkelte medarbejders unikke styrker og talenter.

Forskningen og forskeren bag IPA Nordic giver værdi til Sympa

Den integrale idé i IPA Analyserne

“Det centrale i den Integrale Ide er opfattelsen af, at vores livs- og udviklingsrejse, således som den er bestemt af den måde vi tænker på, vores værdier og vores identitet, udvikler sig i stadier, hvor hvert stadie er karakteriseret ved den måde, hvorpå vi grundlæggende forstår og møder verden omkring os.

Hvert stadie beskriver både et menneskes måde at tænke på, altså den måde hvorpå vi tankemæssigt skaber struktur, sammenhæng og mening i det vi gør, og vores måde at føle på, altså hvordan vi oplever begivenheder omkring os og hvilke indre processer denne oplevelse sætter i gang. Men først og fremmest i denne sammenhæng, er stadierne beskrevet igennem den tilhørende mere konkrete adfærd.

IPA Nordic og Sympa indgår samarbejde

Forskeren Flemming Olsen underviser Sympa Danmark i Aarhus

Kvaliteten i IPA Analyserne

Kvaliteten af det du udvikler på ét område i IPA Analysens model er afhængig af det du har udviklet på de andre områder. Når vi udvikler os fra den ene platform til den næste, tager vi alt det bedste fra den gamle platform med os og INTEGRERER det gamle i det nye. Hvor det gamle før var målet og et mål i sig selv, bliver det nu et middel til at udfolde os fra den nye platform med nye mål, nye personlige standarder og en helt ny måde at opleve os selv og fortolke os selv ind i verden.

IPA Nordic og Sympa indgår samarbejde – velkommen til

Bevægelsen og springet fra det gamle til det nye stadie markerer et både historisk og personligt spring til et højere bevidsthedsstadie.
Den personlige udviklings afgørende pendulbevægelse er bevægelsen imellem Integration – at være som og forbinde sig med de andre og Differentiering – at være sig selv som noget unikt og forskelligt fra de andre. Disse to positioner hører sammen og kan ikke adskilles, og den personlige udvikling opstår i dynamikken imellem de to tilsyneladende modsætninger. Det er den kraft og energi der bringer os videre fra ét stadie til det næste stadie.

På vores vej igennem livet udvikler vi både selvet, dvs. vi skaber vores personlige identitet og selvopfattelse igennem dette at anskue verden indefra og ud, OG vi indgår i og udvikler relationer og lærer derved at anskue verden udefra og ind. En balanceret selverkendelse kræver begge anskuelser.”

Velkommen til alle Sympas kunder

– Flemming Olsen

Jeg tak – jeg kunne godt tænke mig at høre mere

IPA Nordic og Sympa indgår samarbejde

Tag fat i Hans for at få mere at vide