IPA Certificering

Certificering i IPA Analyserne.Som bruger af IPA-Analysen skal du gennemgå vores intensive certificeringsforløb, som giver dig et professionelt afsæt i anvendelsen af den Integrale Personligheds Analyse, IPA-Analysen. Du bliver uddannet og trænet i brugen af vores analyser, så du efterfølgende er klædt på at håndtere alle facetter af et kvalificeret værktøj i din forretning.

Høj kvalitet i IPA certificeringsforløbet

IPA Nordic over en omfattende knowhow omkring testudvikling og testanvendelse. Derfor certificerer vi selv alle vores brugere af IPA Analysen. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave, hvorefter IPA Nordic udsteder et certificeringsbevis.

Kvaliteten af den proces og det resultat, der kommer ud af en kandidats forløb igennem en IPA Analyse, er et produkt af både testens konstruktionsmæssige Reliabilitet og Validitet, OG den certificerede brugers generelle og specifikke viden om testanvendelse. Derfor er det helt afgørende for os, at uddannelsen til certificeret bruger af IPA Analysen har den højest mulige indholdsmæssige kvalitet.

Tung sparring i IPA Certificering

Din IPA Certificering sker sammen med andre virksomheder, og der skabes altid et trygt netværk mellem de deltagende kursister. Netværk skabes og strækker sig strækker sig langt ud i fremtiden.

IPA Certificering

Her certificeres 5 nye coaches i IPA