HR Heroes – en målrettet HR uddannelse

Hvad er HR Heroes uddannelsen?

Otte mødegange, der veksler mellem indlæg, diskussioner, refleksioner og udveksling af deltagernes erfaringer og praksisser med HR.

Sparringsrunden: Her kan du få de andre deltagers syn på et HR dilemma, som du står overfor

Det, der bliver sagt på akademiet er fortroligt og må ikke bringes uden for rummet

Efter hver gang: enten et kort referat eller egne refleksioner, som rundsendes til akademiets medlemmer

Hvad er tanken bag HR Heroes uddannelsen?

Tanken er at skabe en praktisk og agil HR uddannelse. Det er en form for lukket og begrænset netværk. hvis formål er at øge viden om HR i teori såvel som praksis.

Hvem står bag HR Heroes?

Det faglige indhold er bestemt af professor Henrik B. Sørensen og Steen Wæver Poulsen.

Hvem er målgruppen?

Netværkes medlemmer er mennesker, der har med HR i det daglige at gøre og som interesser sig for mennesker og menneskers muligheder for at påvirke den virksomhed de arbejder i – til gavn for dem selv og andre.

Hvem er en HR Hero?

En HR Hero er en person som kan mange forskellige HR emner i teori og praksis og en som kollegaer gerne som spørger til råds + en som kan udvikle mennesker og organisationer.

Hvad er prisen?

Deltagelse koster DKK 9.995,- og beløbet dækker undervisning, materiale, forplejning og diplom for alle 8 undervisningsgange.

Er du forhindret i at deltage, kan du efter aftale sende en substitut fra virksomheden.

Tilmelding

Tema Underviser Aarhus
Dusager 6
8200  Aarhus N
København
Sammenhængen mellem
virksomheders
forretningsstrategi og deres
HR-strategi
Henrik B. Sørensen 24.1.2023 – TBD –
HR RealityTjek &
HR-Årshjul model
Søren Busk

Henrik B. Sørensen

21.2.2023 – TBD –
Employer branding part I
– Den gode rekruttering
Henrik B. Sørensen 21.3.2023 – TBD –
Employer branding part II
– Fastholdelse af medarbejdere
Henrik B. Sørensen 18.4.2023 – TBD –
Employer branding part III
– Den gode afsked
Henrik B. Sørensen 23.5.2023 – TBD –
Organisatorisk Due Diligence
– Tilstandsrapport på din organisation
– Konkrete værktøjer til at skabe en organisation i balance
Steen Wæver Poulsen

Henrik B. Sørensen

15.8.2023 – TBD –
Har HR ansvaret for virksomhedens
CSR:
Mangfoldighed,
rummelighed og inklusion?
Henrik B. Sørensen 19.9.2023 – TBD –
Dagsaktuelt emne, der sætter undervisning i spil
– Afslutning – diplom – champagne
Henrik B. Sørensen 05.10.2023 – TBD –