HR Heroes – en målrettet HR uddannelse

Hvad er HR Heroes uddannelsen?

Otte mødegange, der veksler mellem indlæg, diskussioner, refleksioner og udveksling af deltagernes erfaringer og praksisser med HR.

Sparringsrunden: Her kan du få de andre deltagers syn på et HR dilemma, som du står overfor

Det, der bliver sagt på akademiet er fortroligt og må ikke bringes uden for rummet

Efter hver gang: enten et kort referat eller egne refleksioner, som rundsendes til akademiets medlemmer

Hvad er tanken bag HR Heroes uddannelsen?

Tanken er at skabe en praktisk og agil HR uddannelse. Det er en form for lukket og begrænset netværk. hvis formål er at øge viden om HR i teori såvel som praksis.

Hvem står bag HR Heroes?

Det faglige indhold er bestemt af professor Henrik B. Sørensen og Steen Wæver Poulsen.

Hvem er målgruppen?

Netværkes medlemmer er mennesker, der har med HR i det daglige at gøre og som interesser sig for mennesker og menneskers muligheder for at påvirke den virksomhed de arbejder i – til gavn for dem selv og andre.

Hvem er en HR Hero?

En HR Hero er en person som kan mange forskellige HR emner i teori og praksis og en som kollegaer gerne som spørger til råds + en som kan udvikle mennesker og organisationer.

Hvad er prisen?

Deltagelse koster DKK 9.995,- og beløbet dækker undervisning, materiale, fortæring og diplom for alle 8 undervisningsgange.

Er man forhindret i at deltage kan man efter aftale sende en substitut fra virksomheden.

Tilmelding

Dato Underviser Tema Lokation
25 Oktober 2022
Kl. 08:00 – 12:00
Henrik B. Sørensen Sammenhængen mellem virksomheders forretningsstrategi
og deres HR-strategi
Kinnarps A/S
Dusager 6
DK-8200 Aarhus N
08 November 2022
Kl. 08:00 – 12:00
Henrik B. Sørensen &
Søren Busk
HR-Årshjul model og HR organisering Kinnarps A/S
Dusager 6
DK-8200 Aarhus N
22 November 2022
Kl. 08:00 – 12:00
Henrik B. Sørensen Employer branding part I

Den gode rekruttering

Kinnarps A/S
Dusager 6
DK-8200 Aarhus N
24 Januar 2023
Kl. 08:00 – 12:00
Henrik B. Sørensen Employer branding part II

Fastholdelse af medarbejdere

Kinnarps A/S
Dusager 6
DK-8200 Aarhus N
21 Februar  2023
Kl. 08:00 – 12:00
Henrik B. Sørensen Employer branding part III

Den gode afsked

Kinnarps A/S
Dusager 6
DK-8200 Aarhus N
21 Marts 2023
Kl. 08:00 – 12:00
Henrik B. Sørensen &
Steen Wæver Poulsen
Organisatorisk Due Diligence Kinnarps A/S
Dusager 6
DK-8200 Aarhus N
18 April 2023
Kl. 08:00 – 12:00
Henrik B. Sørensen Har HR ansvaret for virksomhedens CSR: Mangfoldighed,
rummelighed og inklusion?
Kinnarps A/S
Dusager 6
DK-8200 Aarhus N
23 Maj 2023
Kl. 12:00 – 16:00
Henrik B. Sørensen &
Steen Wæver Poulsen
Dagsaktuelt emne, der sætter undervisning i spil

Afslutning – diplom – champagne

Kinnarps A/S
Dusager 6
DK-8200 Aarhus N