360° HR suite med mennesket i centrum

Rekruttering, trivsel, fastholdelse & udvikling,

HR system med fokus på masterdata
modulbaseret

10,-

pr medarb. / mdr.

Hvornår skal du investere i at sætte dine HR processer i system?

Et godt HR System starter med en stærk employer branding. Det er den vej dine kommende talenter møder din virksomhed første gang. Når dine medarbejdere trives, så er de ambassadører for din virksomheds brand.

IPA Nordics HR Suite er modulbaseret, hvilket giver den fordel, at du kan bruge den del, der giver mening for din forretning, og eventuelt få IPA modulet til at hænge sammen med den eksisterende HR løsning.

Vores kunder spænder fra 8 ansatte til over 1.000 ansatte, så svaret på, hvornår du skal investere i HR er nu.

+25%
holder under 12 mdr.

25% af ny-ansatte bliver ikke i deres job i 12 måneder, og det koster 75-150% af en årsløn at lave en fejlrekruttering.

53%
negativt om MUS

53% af danskerne oplever ikke, at MUS-samtalen udvikle dem fagligt, 41% ser MUS som værdiløs

44% 
dårlig exit

44% af opsagte medarbejdere føler, at deres opsigelse ikke blev håndteret ordentligt.

Der skal tilbydes noget andet

Når arbejdsgiverne i det offentlige ikke kan levere det medarbejderne efterspørger mest, nemlig den løn, de føler sig fortjent til, så skal der findes andre tilbud. Her kan IPA Nordics leverancer om en Organisation i Balance være en forfriskende løsning, der tager udgangspunkt i at for at behandle alle ens, skal vi behandle alle forskelligt.

Den modulære tilgang i de danske og forskningsbaserede produkter gør, at den enkelte leder eller afdeling kan starte med det fokus område, der matcher de behov, der er netop nu.

Stress & Trivsel

Medarbejdere i det offentlige er mere stressrede og har flere sygedage en ansatte i det private. Det kan vi ikke være bekendt.

Med IPA pulsmålinger måler du løbende på stress og trivsel i din afdeling. Det sker typisk en gang i måneden og måles med de mest anerkendte stress og trivselsmålinger tilgængelig. Alt er anonymt, så de enkelte svar kan ikke spores tilbage til den enkelte medarbejder.

Kollegaen, der er på vej med en stressreaktion er ofte den sidste, der opdager det. Derfor vil IPA robotten automatisk og anonymt sende en mail ud til den potentielle stressramte medarbejder med besked om at medarbejderen skal være opmærksom, og eventuelt afdelingens stresspolitik.

Mindre stress i afdelingen  giver gevinst på både den Økonomiske og den Sociale bundlinje. 

Mindre stress i afdelingen  giver gevinst på både den Økonomiske og den Sociale bundlinje. 

Individuel & Teamudvikling

For at behandle alle ens, skal vi behandle alle forskelligt. 

Individuel – Intelligent MUS
Den Intelligente MUS fra IPA tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders personlighed og finder den vej unikke individuelle styrker og talenter, og sætter en rammesættende dialog op, som lederen kan spørge ind til.

Team – Intelligent GRUS
De forskellige generationer på arbejdsmarkedet reagerer forskelligt og har forskellige behov. De yngre ønsker i større omfang end den lidt ældre generation at arbejde i, og udvikles som et team. Dette hjælper Gruppeudviklingssamtalen (GRUS) med.

IPA FOREDRAG

IPA TEAMUDVIKLING

Torben Lynge Overgaard
Administrerende Direktør

Frederiksen Scientific A/S

Steen Wæver Poulsen - Direktør IPA Nordic

”IPA Nordic er perfekt for virksomheder uden større HR-afdelinger. Det betyder rigtig meget, at vores medarbejdere har følelsen af, at vi har en kompetent og tidssvarende HR-afdeling med dertil hørende redskaber, der kan løfte vores ledere i deres arbejde.”

Kontakt IPA Nordic