IPA Rekruttering

At forstå i hvilken grad en persons personlige kvalifikationer matcher kravene til personligheden som jobbet stiller.

Hvordan passer kandidaten ind i teamet? IPA Rekruttering er branchens bedste tilbud til den selvstændige recruiter eller den teambaserede.

IPA Rekruttering gør det lettere at matche den rette kandidat til jobbet.

“IPA Personlighedsanalyserne er de højest ratede skandinavisk udviklede personlighedsanalyser”

Det har aldrig været lettere at komme i gang.
IPA Nordic har 3 forskellige pakker til rekruttering:

IPA Rekruttering
– Growth

For den selvstændige rekrutteringskonsulent, der kun har behov for “the basics”.

Muligheden for at sende personligheds analyser, analysere dem i cockittet og lave kandidat rapporter.

Se priser

IPA Rekruttering
– Essentials

For den holistisktænke rekrutteringskonsulent, der gerne vil se på både personen og jobbet.

Muligheden for at sende både personligheds. og jobanalyse analyser, analysere dem i cockittet og lave kandidat rapporter.

Se priser

IPA Rekruttering
– Flex

For den executive og holistisktænke arbejdende  rekrutteringskonsulent, hvor også ledelsesvinkelen er essentiel.

Muligheden for at sende både personligheds. og jobanalyse analyser, analysere dem i cockittet og lave kandidat rapporter, samt forstå lederstil og ledertype.

Se priser

I godt selskab

Kom med ombord og få del af den seneste forskning med sammen med de mange, der anvender IPA Rekruttering til at få det bedste match af kandidat til job.

Kom i gang nu

“IPA Analysen og den tilhørende værkstøjskasse er måske det vigtigste værktøj, vi anvender hos Elite Rekruttering.”

Martin Brosbøl, headhunter

Kom med på IPA rejsen….

IPA Core

En del af de kompetencer virksomheden efterspørger til et givet job er rimelig faktuelle og målbare. Det gælder eksempelvis uddannelse, specifikke faglige kompetencer, konkrete erfaringer, meritter, sprog m.m. Hvor mange af disse kvalifikationer og kompetencer er et ”must have” for virksomheden. Men også nogle af de personlige kvalifikationer er et ”must have”. Men hvilke? Det er helt afgørende at få disse personlige kvalifikationer defineret, beskrevet og prioriteret.

Læs mere om IPA Core

IPA JobMatch

Med IPA JobMatch-Analyse får du mulighed for at spejle de personlige kvalifikationer hos en kandidat i de krav, det aktuelle jobbet stiller til kandidaten. Det sker på den måde, at IPA Core (Personligheden) og IPA JobMatch (jobbet) er opbygget omkring den samme ide og model. Hvor IPA Core måler personligheden ”set indefra” det enkelte menneske, vender IPA JobMatch kikkerten imod jobbets indhold, krav og karakter set ”indefra jobbet”. De to analyser spejler hinanden og registrerer, i hvilken grad en kandidats personlige kvalifikationer matcher de krav til personligheden, som jobbet stiller og virksomheden efterspørger.

Læs mere om IPA JobMatch

IPA Fokus

Rekruttering af ledere er vigtigt. Hvilken lederstil og leder typer er nødvendig og hvilken har kandidaten? Fokusanalysen giver svaret og anvendes af ledere over det meste af verden. Den giver et generelt billede af, hvordan lederen løfter sine personlige kvalifikationer over i sit lederskab. Den viser ligeledes sammenhængen imellem den foretrukne lederstil og den lederrolle, der bør varetages. Endelig kan vi se, på hvilke områder den enkelte leder er stærkest og hvor der med størst udbytte kan sættes ind for at UDVIKLE hans/hendes lederskab.

Læs mere om IPA Fokus

360° Rekrutterings Cockpit

IPA 360° Cockpit er en revolutionerende møde at håndtere menneskelige data.

Med musen som joystick navigeres der let rundt blandt kandidater og de ønskede områder kan foldes ud.

Cockpittet, der er på flere sprog, er intuitivt er meget let at anvende.

Læs mere om IPA 360° Cockpit
360 Cockpit

Certificering

Når vi mødes til en certificering i IPA analyserne, vil du ofte møde andre virksomheder. Vi oplever ofte, at der dannes helt nye netværk, der styrker brugen og forståelsen af IPA-analyserne.

Nedenstående er vores 1 dags kursus fra 09:00-16:00 incl. pauser.

  • Modul 1 – det centrale begreber og grundlæggende psykologi og trækteori
  • Modul 2 – IPA Profilanalysen og testkonstruktionen
  • Modul 3 – Træning i brug af profilværktøjer
  • Modul 4 – Test – der giver eventuel bestået certificering

Eksempler på rekrutteringsreferencer

Rekruttere, [af fr. recruter, af recrute], [ʁεkʁuˈteˀʌ]

hverve og udvælge med henblik på ansættelse, ofte ved mangel på kvalificeret arbejdskraft i befolkningen

Headhunter[eng., egl. hovedjæger], [hεdˌhʌndʌ] udvælge en særlig kvalificeret person til en (ledende) stilling