Organisatorisk Due Diligence

IPA – Organisatorisk Due Diligence

Med baggrund af en serie spørgsmål til medarbejdere og ledere kan IPA stille en strategisk diagnose for virksomheden og hvilke interne områder, der påvirker virksomhedens effektivitet.

Strategisk niveau      

Organisationsniveauet består samlet af begrebet ”den strategiske orientering”. Den strategiske orientering er det fokus, som organisationen gennem dens strategi, teknologi, struktur, kultur, HR-system og målesystemer, har på sine omgivelser.

Taktisk niveau          

De fem komponenter: Målklarhed, Teamsamarbejde, Gruppenormer, Gruppesammensætning, Opgavestruktur skal, ligesom komponenterne, der indgår i den strategiske orientering, være i overensstemmelse med hinanden og understøtte hinanden.

Operationelt niveau  

Det nederste niveau udgøres af designkomponenterne: Autonomi, feedback, opgavens betydning, meningen med jobbet og i hvilken udstrækning jobbet kræver mange forskellige færdigheder, og ligesom på de øvrige niveauer kan komponenterne – eksemplificeret gennem jobbet – indstilles på en mekanisk eller organisk måde.