IPA Konsulent

Som forretningskonsulent bliver du booket til at hjælpe en virksomhed med en opgave. Det er vigtigt, at man som forretningskonsulent er analytisk og struktureret, og har en række metoder og værktøjer, man kan bringe i spil til kortlægning og analyse af kundens behov.

IPA Konsulent er skræddersyet til at hurtigt at afdække de menneskelige forhold og via Organisatorisk Due Dilligence at udarbejde en tilstandsrapport af organisationen på både strategisk, taktisk og organisk niveau.

IPA Konsulent

“IPA Personlighedsanalyserne er de højest ratede skandinavisk udviklede personlighedsanalyser”

“IPA er perfekt alle Business Buddys i Danmark. Det giver super god værdi for forretningskonsulenter og for kunder”

Mikael Have, Business Buddy

Kom med på IPA konsulentrejsen….