IPA Konsulent

Som forretningskonsulent bliver du booket til at hjælpe en virksomhed med en opgave. Det er vigtigt, at man som forretningskonsulent er analytisk og struktureret, og har en række metoder og værktøjer, man kan bringe i spil til kortlægning og analyse af kundens behov.

IPA Konsulent er skræddersyet til at hurtigt at afdække de menneskelige forhold og via Strategisk Due Dilligence at udarbejde en tilstandsrapport af organisationen på både strategisk, taktisk og organisk niveau.

“IPA Personlighedsanalyserne er de højest ratede skandinavisk udviklede personlighedsanalyser”

Det har aldrig været lettere at komme i gang.
IPA Nordic har 3 forskellige pakker til forretnings- og proces konsulenten:

IPA Konsulent
– Growth

For den selvstændige forretningskonsulent, der kun har behov for “the basics”.

Muligheden for at sende personligheds analyser, analysere dem i cockpittet og lave rapporter.

IPA Konsulent
– Essentials

For den holistisktænke forretningskonsulent, der gerne vil se på både personen og forretningen.

Muligheden for at sende både personligheds. og jobanalyse analyser, analysere dem i cockpittet og lave rapporter.

IPA Konsulent
– Flex

For den executive og holistisktænke arbejdende forretningskonsulent, hvor også ledelsesvinkelen er essentiel.

Hvor er udfordringen – er det markedet, eller er det organisationens evne til at håndtere forandring? Brug den strategiske tilstandsrapport fra Strategisk Due Diligence.

I godt selskab

Kom med ombord og få del af den seneste forskning med sammen med de mange, der anvender IPA Konsulent til at få det bedste ud af forretningsprocessen.

Kom i gang nu
IPA Konsulent

“IPA er perfekt alle Business Buddys i Danmark. Det giver super god værdi for forretningskonsulenter og for kunder”

Mikael Have, Business Buddy

Kom med på IPA rejsen….

IPA Konsulent

IPA Core

En del af de kompetencer virksomheden efterspørger til et givet job er rimelig faktuelle og målbare. Det gælder eksempelvis uddannelse, specifikke faglige kompetencer, konkrete erfaringer, meritter, sprog m.m. Hvor mange af disse kvalifikationer og kompetencer er et ”must have” for virksomheden. Men også nogle af de personlige kvalifikationer er et ”must have”. Men hvilke? Det er helt afgørende at få disse personlige kvalifikationer defineret, beskrevet og prioriteret.

Læs mere om IPA Core

IPA JobMatch

En del af de kompetencer virksomheden efterspørger til et givet job er rimelig faktuelle og målbare. Det gælder eksempelvis uddannelse, specifikke faglige kompetencer, konkrete erfaringer, meritter, sprog m.m. Hvor mange af disse kvalifikationer og kompetencer er et ”must have” for virksomheden. Men også nogle af de personlige kvalifikationer er et ”must have”. Men hvilke? Det er helt afgørende at få disse personlige kvalifikationer defineret, beskrevet og prioriteret. Alt dette hjælper IPA JobMatch med at afklare. Både begrebsligt og i forhold til dialogen og processen omkring udvælgelsen af den mest optimale kandidat.

Læs mere om IPA JobMatch
IPA Konsulent
IPA Konsulent

IPA Fokus

En del af de kompetencer virksomheden efterspørger til et givet job er rimelig faktuelle og målbare. Det gælder eksempelvis uddannelse, specifikke faglige kompetencer, konkrete erfaringer, meritter, sprog m.m. Hvor mange af disse kvalifikationer og kompetencer er et ”must have” for virksomheden. Men også nogle af de personlige kvalifikationer er et ”must have”. Men hvilke? Det er helt afgørende at få disse personlige kvalifikationer defineret, beskrevet og prioriteret.

Læs mere om IPA Fokus

360° Rekrutterings Cockpit

Med IPA JobMatch-Analyse får du mulighed for at spejle de personlige kvalifikationer hos en kandidat, i de krav det aktuelle job stiller til kandidaten. Det sker fordi IPA Core (Personligheden) og IPA JobMatch (Jobbet) er bygget op omkring den samme idé og model. Hvor IPA Core måler personligheden ”set indefra”, det enkelte menneske, vender IPA JobMatch kikkerten mod jobbets indhold, krav og karakter, set ”indefra jobbet”. De to analyser spejler hinanden og registrerer i hvilken grad en kandidats personlige kvalifikationer matcher de krav til personligheden, som jobbet stiller og virksomheden efterspørger. IPA Core og IPA Jobmatch komplementere hinanden, og skaber grundlaget for en produktiv dialog imellem virksomheden og kandidaten omkring alle de svære spørgsmål, der knytter sig til de personlige kvalifikationer, holdninger, præferencer, værdier og kultur.

Se Forskning
IPA Konsulent
IPA Konsulent

Certificering

IPA JobMatch har fokus på Regelstyring, Individuel Målorientering, Teamorientering og Usikkerhedsindhold. IPA JobMatch er bygget op omkring 192 udsagn og måler på 12 skalaer, der skala for skala afspejler IPA Core Analysen. Analyserne komplementere hinanden. Eksempelvis måler IPA Core en persons Systemorientering, mens JobMatch måler jobbets Systemindhold. Således kan man på hver af de 12 skalaer på henholdsvis IPA Core og IPA JobMatch se, i hvilken grad person og job matcher hinanden. Udfyldelsen af spørgeskemaet tager 20-25 minutter.

Eksempler på rekrutteringsreferencer

IPA Konsulent
IPA Konsulent
IPA Konsulent
IPA Konsulent
IPA Konsulent
IPA Konsulent
IPA Konsulent
IPA Konsulent
IPA Konsulent
IPA Konsulent

Fuldt ud integreret & dynamisk analyseværktøj – Priser & Pakker

IPA Konsulent

IPA Konsulent

SOFTWARE

 • 360° HR Cockpit

ANALYSER

 • IPA Core

 • IPA Leadership

UDBYTTE

 • 7 sprog tilgængelige spørgsmål (DK-UK-DE-SE-NO-FI-NL)

 • 3 skriftlige sproglige tilbagemeldinger (DK-UK-DE)

 • Sammenlign kandidat med nærmeste nye kollega

 • Sammenlign kandidat med nærmeste leder

 • Sammenlign kandidat med afdeling

 • Personlig SWOT på kandidat

 • Feedback (Automatiserede intelligente spørgsmål baseret på profil)

 • Lederpotentiale

 • Lederadfærd

 • Kandidatdatabase

Giv mig et tilbud!

eller stil et spørgsmål

IPA Konsulent

IPA Konsulent +

SOFTWARE

 • 360° HR Cockpit

ANALYSER

 • IPA Core

 • IPA Leadership

 • IPA JobMatch

 • IPA Culture

UDBYTTE

 • 7 sprog tilgængelige spørgsmål (DK-UK-DE-SE-NO-FI-NL)

 • 3 skriftlige sproglige tilbagemeldinger (DK-UK-DE)

 • Sammenlign kandidat med nærmeste nye kollega

 • Sammenlign kandidat med nærmeste leder

 • Sammenlign kandidat med afdeling

 • Personlig SWOT på kandidat

 • Feedback (Automatiserede intelligente spørgsmål baseret på profil)

 • Lederpotentiale

 • Lederadfærd

 • Kandidatdatabase

Giv mig et tilbud!

eller stil et spørgsmål

IPA Konsulent

IPA Konsulent PRO

SOFTWARE

 • 360° HR Cockpit

ANALYSER

 • IPA Core

 • IPA Leadership

 • IPA JobMatch

 • IPA Culture

 • IPA Fokus

 • IPA Værdianalyse

UDBYTTE

 • 7 sprog tilgængelige spørgsmål (DK-UK-DE-SE-NO-FI-NL)

 • 3 skriftlige sproglige tilbagemeldinger (DK-UK-DE)

 • Sammenlign kandidat med nærmeste nye kollega

 • Sammenlign kandidat med nærmeste leder

 • Sammenlign kandidat med afdeling

 • Personlig SWOT på kandidat

 • Feedback (Automatiserede intelligente spørgsmål baseret på profil)

 • Lederpotentiale

 • Lederadfærd

 • Kandidatdatabase

Giv mig et tilbud!

eller stil et spørgsmål

Rekruttere, [af fr. recruter, af recrute], [ʁεkʁuˈteˀʌ]

hverve og udvælge med henblik på ansættelse, ofte ved mangel på kvalificeret arbejdskraft i befolkningen

Headhunter[eng., egl. hovedjæger], [hεdˌhʌndʌ] udvælge en særlig kvalificeret person til en (ledende) stilling