Teamudvikling

Gode teams er 17% mere effektive

Teamudvikling – lever det succesfuldt!

Teamudviklings konceptet fra IPA Nordic, bliver du trænet og certificeret i brugen af værktøjer til udvikling af effektive teams.

Vi har sammensat en serie af værktøjer og koblet dem i en intuitiv og logisk opbygget proces, som du kan udfolde hos dine egen teams, eller teams du hjælper. Du bliver trænet i brugen af værktøjerne, og kan fremover koncentrere dig om at facilitere fordybede teamudviklingsprocesser.

Værktøjerne giver dig både struktur og indhold i processerne, således at din rolle som facilitator er at støtte deltagernes refleksioner om sig selv og egen rolle og funktion i teamet.

Teamets grundlov – vækst gennem fælles styrke

De fleste fremragende resultater, i både erhvervslivet og inden for sportsverdenen er skabt på grundlag af menneskers evne til at komplementere hinanden. Vi har en tendens til at fokusere på den unikke enkeltpræstation, fordi det er nemmere at identificere sig med ham eller hende, der scorer det afgørende mål, men i langt de fleste tilfælde er sejren et produkt af den fælles ånd og evne til at bemande de enkelte poster med de bedst egnede mennesker.

Et team er en gruppe af mennesker, hvor helheden er stærkere end summen af enkeltdelene, og hvor netop ånden – følelsen af fælles styrke – skaber den kolossale energi, vilje og indsigt, der fører til sejr.

Teamudvikling handler i forhold til helheden om at håndtere menneskeskabte processer og i forhold til den enkelte om at være god til noget. Et team er altså afhængig af både den enkeltes talent for at løse en bestemt opgave og af evnen til at kombinere talent, således at man mest effektivt når de opstillede mål.

Teamets 4 grundfunktioner

I alle teams findes der fire grundlæggende funktioner, der tilsammen tegner det menneskelige landkort vi skal orientere os efter.

IPA nummer 1

At styre og planlægge indsatserne

Fokus på:

Viden

Struktur

Sikkerhed

IPA nummer 1

At gennemføre opgaverne

Fokus på:

Handling

Resultater

Konkrete mål

IPA nummer 1

At udvikle og støtte mennesker

Fokus på:

Følelser

Relationer

Samarbejde

IPA nummer 1

At skabe ideer

Fokus på:

Visioner

Forandring

Fornyelse

Bliv bedre til at facilitere skabende processer for dit Team

IPA Nordic er anerkendt for sin professionelle indsats inden for udviklingen af HR Værktøjer med stor faglig tyngde. Med udgangspunkt i den nordiske tilgang til ledelse og arbejdsliv er IPA Analysen blevet formet ud fra den integrale tankegang, der giver det bedst tænkelige afsæt, når du skal rekruttere ledere og medarbejdere.

IPA Nordic har gennem mere end to årtier udviklet HR værktøjer. Kunderne tæller store internationale koncerner samt en lang række konsulentvirksomheder, der arbejder professionelt med rekruttering og udvikling af ledere og medarbejdere.

Vil du høre, hvordan du kan bruge teamanalysen til at styrke dit arbejde med professionel facilitering af teams, så kan du bestille en uforpligtende demonstration af IPA Team Analysen så kontakt IPA Nordic eller vores partner Strategisk HR

Sådan ser et typisk forløb ud

Et typisk teamforløb består af en række værktøjer og processer, som tilsammen skaber en dyb reflektion hos deltagerne. Deltagerne bliver i forløbet både klogere på sig selv og deres egen rolle i teamet, og klogere på de fælles betingelser for teamets succes.

Trin, består af en grundlæggende introduktion til IPA analysen, hvor hver enkelt deltager får udarbejdet sin egen IPA personlighedsanalyse.
Trin, hvor alle teamets medlemmer udfylder en IPA team analyse, som afdækker teamets måde at fungere på.

Struktureret proces der omfatter en samlet pakke af procesværktøjer, der tilsammen giver dig en køreplan for, hvordan du leverer teamudvikling med stor effekt.

Med en licens fra IPA Nordic får du adgang til en samlet pakke af værktøjer, som understøtter dig i dit arbejde som facilitator af teamudvikling.

Kontakta IPA Nordic: