IPA Talent Management

IPA Talent Management løsning hjælper dig med effektivt at udvikle og administrere dine vigtigste aktiver – dine medarbejdere

Enkel betjening

Brugervenligt, med automatiserede og fremtidssikrede processer. som klarer de tunge administrative opgaver for dig.

Løbende feedback

Løbende feedback og dataindsamling, der muliggør at ledere kan handle baseret på fakta i stedet for antagelser.

Talentudvikling

Værktøjer til at udvikle og administrere dine medarbejdere, så de bedst muligt kan realisere deres fulde potentiale.

Styrker & Talenter

Fang de individuelle styrker og talenter hos dine medarbejdere, og gør udviklingen af disse til en central del af virksomhedens talent kultur. Den intelligente MUS fra IPA tager udgangspunktet i den enkelte medarbejder, og hjælper leder og medarbejder med at styrke og udvikle det individuelle talent.

Det fremgangsrige lederskab

Ved du hvem de kommende ledere er i organisationen?

Hvordan spotter du lederpotentiale?

IPA har i 30 år forsket i det fremgangsrige lederskab hos glolale virksomheder, og har etableret en stor forskningsdatabase på området i Norden.

Trivsel

Der er god fornuft i at arbejde aktivt og målrettet med at forbedre arbejdslysten. Al forskning viser, at trivsel har en markant positiv effekt på engagement, motivation og kreativitet. Det smitter også af på evnen til at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere. Der er også en klar sammenhæng mellem trivsel og lavere sygefravær.

Skab en fremadrettet trivselskultur med IPA Trivsel.

Talentmoduler hos IPA

Vi undersøtter din HR-afdelingen i at skabe morgendagens talenter ved hjælp af automatisering, digitaliseret og individuel tilgang til at skabe den bedste talent management kultur.

Vi kalder vores model IPA Datadrevet HR.

Lederpotentiale

Medarbejderens forventede evne til at varetage LEDERSKAB. Mange af disse evner ligge som et endnu ikke afprøvet og udlevet potentiale i personligheden. Man kan som menneske have de personlige kvalifikationer, der skal til for at varetage et lederskab, men vælge at gå andre veje i tilværelsen.

Styrker & Talenter

IPA Staff samler medarbejderdata i ét system, og med den intelligente MUS udvikles den fremgangsrige dialog. Hvor vi i rekruttering bruge personlighedsanalysen til kritisk at vurdere kandidaten bruger vi den her, til at udvikle de iboende individuelle styrker og talenter.

Trivsel

Talenter udvikler sig bedst i en kultur, der er præget af høj trivsel. Med løbende måling fanger du om dine nøgle medarbejdere trives. Den gode trivsel øger medarbejderens Mestring – Autonomi – Tilhør og Mening.

Vi måler det ved brug af WHO-5.

Eksempel på HR og lederens værktøjer

Eksempel på dialog oplæg baseret på den Intelligente MUS omkring styrker og talenter.

På baggrund af medarbejderens individuelle personprofil findes de individuelle styrker og talenter, og en række spørgsmål fremkommer, der kan berige og udvikle dialogen.

Datadrevet HR med medarbejderen i centrum.

Kontakta IPA Nordic: