IPA Tilfredshedsindeks

– registrer graden af medarbejdertilfredshed i virksomheden.

Begrebet medarbejdertilfredshed er kommet mere og mere i fokus, efterhånden som mennesket er trådt frem på scenen som det afgørende parameter for en virksomheds succes.

Den kvalitative ændring i kundernes behov og forventninger, de fuldstændigt forandrede markedsbetingelser som følge af internationalisering og fri adgang til information, de øgede krav til servicering i både førkøbsprocessen og aftersale-fasen, markedssegmentering, produktdifferentiering og mange andre megatrends, har bevæget os fra det industrialiserede samfund til forandringssamfundet.

Den, der ikke kan følge med, bliver hægtet af og forsvinder i historiens glemsel.

FAGLIGHED &
ARBEJDSOPGAVER

PERSONLIGE MÅL
& RESULTATER

RELATIONER &
SAMARBEJDE

POTENTIALE &
UDVIKLING

Verden forandrer sig – det gælder også medarbejdertilfredshed

Medarbejdertilfredshed er således ét af flere kvalitative parametre i en stadig mere menneskestyret verden. Vi gør ikke længere kun det, vi får besked på, men det vi har lyst til. Vi træffer i langt højere grad vores egne beslutninger, og derfor stiller vi i dag langt større krav til fx vores arbejdsliv- og situation, end vi gjorde tidligere.

Krav om udviklingsmuligheder, om udfordringer, om indhold, om frihed etc. Omvendt er det sådan, at får vi disse krav tilfredsstillet, er vi også parate til at levere en langt større og mere engageret indsats.

Det betyder, at spillerummet imellem fravær af tilfredshed og stor tilfredshed får enorme konsekvenser for den indsats, der ydes, og de resultater, der skabes.

Ipa medarbejdertilfredshed

IPA Medarbejdertilfredshed resultat

Erkendelsen af, at virksomhedens resultat er menneskeskabt, og erkendelsen af det enorme potentiale, det enkelte menneske er i besiddelse af, skaber den store forskel imellem virksomheder, der gør en indsats for at øge medarbejdertilfredsheden og virksomheder, der ikke gør det. En lav medarbejdertilfredshed betyder, at der billedligt talt hver eneste dag siver energi ud af virksomhedens lækager med det resultat, at indsatserne kun er en skygge af, hvad de kunne være.

Tilfredshed er i sidste instans et spørgsmål om følelser

Psykologisk taler vi om tre forskellige reaktioner, nemlig den meget positive oplevelse, der skaber begejstring og motivation, den indifferente oplevelse, der ikke skaber nogen følelsesmæssig reaktion, og den meget negative oplevelse, der virker ødelæggende og demotiverende ind på adfærden. For at få et samlet indtryk af, hvordan medarbejderne fordeler sig, viser vi en top-bottom scale vurdering, der giver et klart billede af situationen set ud fra en mere psykologisk og motivationsmæssig synsvinkel. Hvem trækker stærkest i gruppen af indifferente medarbejdere

En glad IPA kunde fra vores partner Strategisk HR – hvor kunden Think er stor fokus på medarbejdertilfredshed

Kontakta IPA Nordic: