Mestring

Autonomi

Tilhør

Mening

Styrker & Talenter

Tilfredshed

Intelligent MUS

Ikke to mennesker er ens – derfor skal mus samtalen heller ikke være det!

Velkommen til IPA Nordics univers for gennemførelse af virksomhedens MUS-Samtaler. Konceptet er udviklet som en digital understøttelse og facilitering af MUS.

MUS er først og fremmest en dialog imellem leder og medarbejder, og samtalen bør derfor være domineret af anerkendende spørgsmål og en fokusering på opgaver, der er løst succesfuldt. MUS fokuser på det, der fungerer. MUS bør også tænkes ind i virksomhedens strategi og mål og de ledere, der gennemfører MUS-samtalerne bør derfor indtænke disse strategiske mål i MUS-samtalen.

Intelligent MUS

MUS samtalen bør være big data

Mus bør følges op af en evaluering af den effekt de gennemførte samtaler og aftaler har haft for hele virksomheden.

Endelig giver MUS-samtalerne vigtige data vedrørende f.eks. medarbejdertilfredshed og andre ”Big Data”, der bør anvendes som grundlag for analyser og handlinger af strategisk vigtighed for virksomheden. Alt dette er indbygget i det MUS-Koncept, som IPA Nordic har udviklet.

De 6 moduler i IPA Intelligent MUS:

Modul 1 – Styrker & Talenter

Baseret på den udfyldte IPA Core analyse foreslår systemet en række emner og formulerer en række spørgsmål lederen kan anvende til holde fokus på udvikling med medarbejderens Styrker og Talenter.

Modul 2 – Medarbejder tilfredshedsanalyse

Medarbejderen svarer på en række spørgsmål, der vedrører tilfredsheden i jobbet.

Modul 3 – Mestring

Medarbejderen svarer på en række spørgsmål, der vedrører mestringen af jobbet.

Modul 4 – Autonomi

Medarbejderen svarer på en række spørgsmål, der vedrører autonomien i jobbet.

Modul 5 – Tilhør

Medarbejderen svarer på en række spørgsmål, der vedrører tilhør i jobbet.

Modul 6 – Mening

Medarbejderen svarer på en række spørgsmål, der vedrører meningen i jobbet.

Eksempler på IPA Intelligent MUS

Eksemplet er fra Styrker & Talenter, hvor systemet på baggrund af medarbejderes IPA Core score finder de talenter og styrker, der er unikke for medarbejderen. For at bistå lederen kommer der en fælles forståelse og dernæst en række dialog oplæg spørgsmål. 

Eksemplet er fra Medarbejdertilfredshedsanalysen, hvor medarbejderen har svaret på 12 spørgsmål og givet en karakter fra 1-5. Den Intelligente MUS parer spørgsmålene med hovedtemaerne og lederen kan kommenterer / noterer i dialogruden. 

Eksemplet er fra Relation & Samarbejde, hvor medarbejderen har vurderet 4 områder med karakteret 1-5, samt mulighed for at skrive en kommentar.  

Bemærk, at lederen får en række spørgsmål til rådighed, som han med fordel kan stille for at skabe en stærk udviklingsdialog. 

Eksemplet er fra Intelligents Mus – Scorecard. 

Alle data samles på afdelings- og virksomhedsniveau.

Eksemplet er fra medarbejdertilfredshed – Scorecard. 

Alle data samles på afdelings- og virksomhedsniveau.

Indhold – Intelligent MUS

Tilhør: Samarbejde, Kolleger, Trivsel, og Motivation

Hvornår fungerer samarbejdet bedst?

Dette emneområde handler om din grundlæggende oplevelse af samarbejdet i afdelingen. Både imellem kolleger og imellem mig som leder, dig personligt.

Vi skal også snakke om din personlige oplevelse af trivsel, både for dig selv og for afdelingen generelt. Føler du dig set, hørt og værdsat, og oplever du, at du får mulighed for at byde ind med alt det du kan, når du samarbejder med andre.

Hvornår fungerer samarbejdet bedst, og er der noget eller nogen der blokerer for et positivt og givende samarbejde i afdelingen. Hvordan oplever du selv, at du bidrager til samarbejdet, og hvad er de mest givende team- og samarbejdssituationer du har oplevet i løbet af det sidste år.

Endelig indeholder denne emneområde også en snak om, i hvilken grad du føler dig informeret om de mere overordnede forhold i afdelingen og i virksomheden, og om du føler dig tilstrækkelig informeret om afdelingens og virksomhedens strategi.

Mening: Potentiale, Personlig Udvikling og Læring

Dit udviklingspotentiale

Dette emneområde handler om din oplevelse af de muligheder du har for personlig udvikling og mere generelt den grundlæggende mening du oplever i dit job.

– Hvornår er det sjovest at gå på arbejde?
– Hvad brænder du opgavemæssigt for i forhold til dine interesser og den du er?
– Hvad er de mest kreative og lærerige udfordringer, du har mødt i løbet af det sidste år?

Vi skal også snakke om din oplevelse af dit eget udviklingspotentiale og hvordan vi kan støtte dig i den sammenhæng.

Det handler her om din oplevelse af de muligheder du har for personlig og kompetencemæssig udvikling, og om din generelle oplevelse af dine udviklingsmuligheder i virksomheden.

Autonomi: Mål, Styrker, Resultater og Udfordringer

Vi vil snakke om dine styrker

Dette emneområde handler om personlige mål og resultater, dine ambitioner og om i hvilken grad du føler dig passende udfordret i dit job, bl.a. set i forhold til dine erfaringer, kompetencer og resultater. Det handler også om den indflydelse du ønsker at have på din egen arbejdssituation- og opgaveløsning, og det ansvar du ønsker at tage for det du laver.

Vi vil snakke om dine styrker, og i hvilken grad du føler dig bakket op og støttet af kolleger og mig som leder i forhold til dine muligheder for at nå dine personlige mål.

Vi skal også tale om, hvordan jeg som leder kan støtte og motivere dig til at nå derhen hvor du gerne vil være, hvilke nye udfordringer du ønsker i fremtiden, og generelt hvad du kan gøre, og hvad dine kolleger og jeg kan gøre for at du når dine personlige mål.

Mestring: Viden, Faglighed, Arbejdsopgaver og Arbejdsgange

Viden og din faglighed

Dette emneområde handler om medarbejderens oplevelse af sine opgaver og de arbejdsgange- og processer, der ligger omkring vedkommendes daglige virke i virksomheden. Er medarbejderen tilfreds med de opgaver der løses nu, eller ønsker vedkommende at ændre på noget i den sammenhæng.

Det handler også om medarbejderens oplevelse af sin viden og den faglige grund som han eller hun står på, og vedkommendes følelse af mestring i forhold til de opgaver der skal løse. Føler medarbejderen sig passende klædt på i forhold til både nutidige og fremtidige faglige udfordringer i jobbet. Her vil der være plads til at tale om hans eller hendes ønsker om faglig udvikling og uddannelse/kurser m.m.

Intelligent MUS

Historisk er forkortelsen “MUS” første gang registreret i det danske sprog i 1997 (Kilde: Dansk Sprognævn), men som samtale mellem leder og ansat er det en tendens, der opstår tilbage i 1960’erne. I 2008 bliver MU-Samtaler indført i danske kommuner.

I dag er MUS (Medarbejder Udviklings Samtale) i mange virksomheder blevet et tomt ritual og en smertefuld dans uden føling, føring og retning. Vi hylder hinandens forskellighed ved at føre alle igennem et stringent MUS Skema.

IPA Nordic nytænker den samtale som strategisk udviklingsværktøj til gavn for virksomheden, men så sandelig også for den enkelte medarbejder. Via arbejdsglæde ønsker vi at revitalisere og indtænke MUS i virksomhedens strategiske udviklingsarbejde.

“Kulturen hos Sympa er udpræget relationel. Vi investerer os selv i arbejdet og i hinanden. Hos Sympa er relationer en helt afgørende motivationsfaktor for den enkelte. Vi arbejder i grupper og teams, hvor vi komplementerer hinanden. Arbejdet med Strategisk HR har helt klar givet os en bedre forståelse for hinanden. ”

Annette Thomsen, Sympa HR

En unik samtale – hver gang

Den Intelligente MUS samtale øger medarbejderudviklingen, og holder på arbejdsglæden og helhedsforståelsen.

Medarbejder oplever at blive både set og hørt, og medarbejderomsætningen falder.

Markant øget medarbejdertrivsel.

Forberedelsestid

Forberedelsestid for medarbejderen:

– Svar på to spørgeskemaer, i alt 40 – 60 min

Forberedelsestid for lederen:

– Svar på et spørgeskema 20-30 minutter

Kontakta IPA Nordic: