IPA HR features og HR funktioner

– værdiskabende værktøjer og analyser

IPA HR Staff har masser af brugbare HR features og HR funktioner.
Håndter dine HR processer og sæt mennesket i centrum i vores IPA Staff og 360⁰ HR Cockpit
– dit innovative og værdiskabende HR-system.

HR Features

IPA Staff understøtter morgendagens HR-profiler gennem vores automatisering og digitalisering af medarbejderdata, så du er i stand til at fokusere på det strategiske valg i rekrutteringsprocessen og trivsel på arbejdspladsen. Vores HR-system indeholder en række funktioner, der imødeser din virksomheds administrative HR-processer, ved at samle jeres medarbejderdata og give adgang til detaljerede HR-rapporter – et grundlag for at træffe bedre beslutninger.

HR SYSTEM – TALENT MANAGEMENT – TRIVSEL – KOMPETENCEUDVIKLING

HR System

IPA Staff samler medarbejderdata i ét system, og gør det derved nemt at holde overblikket.

Vi gør det nemt for dig at organisere, registrere, analysere og styrke den information om medarbejderne, som din virksomhed har brug for at håndtere og opbevare.

Talent

I vores Intelligent MUS univers er ønsket er at revitalisere og indtænke MUS i virksomhedens strategiske udviklingsarbejde og samtidig digitalisere processen, så I kan fokusere på den værdiskabende samtale.

Trivsel

Tag pulsen på dine medarbejdere. Med 2-4 månedlige medarbejderundersøgelse får du handlingsorienteret indsigt i det psykosociale arbejdsmiljø. Overvåg arbejdsmiljøet. Skab forandring.

IPA HR Features og HR funktioner

Medarbejder overblik

Hurtig og skarpt overblik over alle medarbejdere.

Vælg de informationer du ønsker at filtrere op.

Medarbejder stamdata

Medarbejderstamdata med alle relevante oplysninger, referencer og succeskriterier.

Udleveret udstyr, dokumenter, kompetencer.

Løn og benefits.

IPA HR Features og HR funktioner

Rekruttering

I IPA Staff findes 360° HR Cockpit, der bygger på de værktøjer professionelle rekrutteringsvirksomheder anvender inc. person, team og jobanalyser.

Udvikling

I fortsættelse af onboardingen skabes medarbejderudviklingsrejsen med fokus på Mestring – Resultater – Samarbejde – Personlig Udvikling. I hjertet ligger den intelligente MUS.

Afvikling

Når medarbejdere forlader virksomheden, er det vigtigt, at dette sker på en koordineret og struktureret måde. Medarbejderens nøgleviden videregives, og et eventuelt kompetencegab beskrives.

Åbent API

IPA systemets arkitektur tilbyder nem integration til andre systemer via vores åbne API. Med vores åbne API’er er det muligt at integrere dine systemer med vores, hvad end der er tale om lønsystemer, tidsregistreringssystemer, CRM-systemer eller noget helt fjerde.

GDPR

I IPA er du dækket ind i forhold til datasikkerhed og GDPR. Du vil altid være sikker på at kunne indsamle, opbevare, behandle og slette data i overensstemmelse med GDPR. Det giver dig sikkerhed i alle dine HR-processer.

I godt selskab

Tilslut jer andre virksomheder, der bruger IPA’s løsninger for at få det bedste ud af medarbejderne

Vi samarbejder med fantastiske partnere

Hvad vores kunder siger

Strategisk HR er perfekt for virksomheder uden større HR-afdelinger. Det betyder rigtig meget, at vores medarbejdere har følelsen af, at vi har en kompetent og tidssvarende HR-afdeling med dertil hørende redskaber, der kan løfte vores ledere i deres arbejde

Torben Lynge Overgaard - CEO, Frederiksen Scientific A/S

Strategisk-HR har et helt unik 360° HR-koncept med personligheds- og adfærdsanalyser, jobmatch- og kulturanalyser, samt et helt unikt Intelligent MUS-koncept, der er skræddersyet til virksomheder uden en HR-afdeling, men som stadig tror på, at medarbejderne er forskellen

Mads Elefsen Kudsk - CEO, Tele-Mark A/S