Coaching Uddannelse

IPA Nordic tilbyder en certificeret coaching uddannelse på 6 moduler i alt 4 dage

– DKK 19.995

Når vi mødes til en coach uddannelse hos IPA, vil du ofte møde andre virksomheder eller coaches. Vi oplever ofte, at der dannes helt nye netværk, der styrker brugen og forståelsen af IPA-analyserne.

Cocaching kursus er to sammenhængende dage og så en opfølgningsdag senest 4 uger efter,

IPA Nordic tilbyder en certificeret coaching uddannelse på 3 dage. DKK 9.995

Module 1-2 (1 dag)

Modul 1 – Den psykologiske kontrakt

 • Introduktion til baggrunden og filosofien bag IPA – Nordic’s profilanalyse og den Integrale model.
 • Oplæg om grundlæggende personligheds psykologi og trækteori samt gennemgang af teorier, der beskriver personligheden og bruges  til  at måle  og lave udsagn om og modeller af personligheden.
 • Øvelser i spontan trækgenkendelse

Modul 2

 • Indføring i opbygningen af IPA-Core profilanalysen og gennemgang af testkonstruktionen.
 • Trækdefinitioner og sammenhængen mellem hovedfaktorer og enkeltfaktorer.
 • Vi arbejder med metodefaktorer, resultatfaktorer, relationsfaktorer og de personlige vækstfaktorer.
 • Træning i at analysere profilanalyser og brug af testmanualen
 • Opfølgning med spørgsmål & svar

Module 3-4 (1 dag)

Modul 3

 • Opfølgning fra sidst
 • Hvilke udfordringer har du oplevet?
 • Medbring gerne en analyse, der har givet dig udfordringer
 • Arbejde med parvise trækkombinationer.
  • Hvilke træk påvirker hinanden
  • Hvordan?
  • Er man klar over det?

Modul 4

 • Indføring i opbygningen af IPA-Core Leadership og gennemgang af testkonstruktionen.
 • Trækdefinitioner og sammenhængen mellem de 4 lederskaler
  • Specialisten
  • Den Operationel Leder
  • Den Motiverende Leder
  • Den Strategisk Leder
 • Eksamensopgave
 • Certificering

Module 5-6 (2 dage)

Modul 5 (1 dag)

 • Arbejde med forskellen mellem
  • Adfærd
  • Motiver
  • Præferencer
 • Forståelse af den definitoriske forskel mellem rolle og stil
  • Den funktionelle synsvinkel (Rolle)
  • Den personlige præference (Stil)
 • Recap

Modul 6 (1 dag)

 • Hovedformålet er en forståelse for at kunne at løfte de indre værdier frem i lyset og reflektere over, om tiden er moden til at aflære de værdier, der er uhensigtsmæssige for det liv, der leves nu, og bevidstgøre sig selv i forhold til de pejlemærker, der skal hjælpe det enkelte menneske ind i fremtiden
 • Arbejde og forståelse af de 8 typologier og den 9. hjælperolle
 • Forståelse af fremmedhed og stress
 • Personlige værdier
 • The leadership development framework
 • Recap

Coach – Det Centrale Begreb

 • Det centrale begreb er PERSONLIGHEDEN
 • Hvordan skabes den, hvordan udvikles den, hvordan forandres den?
 • Personligheden omfatter hele vores væremåde. Den måde hvorpå vi oplever verden, hinanden og os selv. Hvordan vi forholder os til verden og det vi gør overfor verden, hinanden og os selv.
 • Personligheden er den måde hvorpå vi fortolker os selv ind i verden igennem vores tanker, vores følelser og vores handlinger, altså vores konkrete adfærd, hvad vi rent faktisk gør.
 • Vores personlighed er skabt af… Det medfødte, det genetiske, Kulturen, Værdierne, Tiden, stedet, Omgivelserne, det vi har lært, vores erfaringer m.m.

Coach – De Bærende Værdier

 • Personligheden er dynamisk og kompleks
 • Mennesket er en dynamisk helhed. Ikke (kun) en fragmenteret struktur af personlighedstræk
 • Enkel pædagogisk model, der tager udgangspunkt i en ide om livsrejsen som en udviklingsrejse
 • Humanpsykologisk grundtanke. Fokus på Menneske-jeg’et.
 • Kvalitet skabes af mennesker. Dialogværktøj
 • Alle har krav på en tilbagemelding
 • Vi dømmer ikke mennesker
 • Vi anvender ikke begreber, der kan opfattes som værdiladede

Coach Forberedelse 

 • Print manualen og tag den med
 • Print din IPA Analyse og tag den med
 • Læs gerne denne bog: Preben Bertelsen – Personlighedspsykologi
 • Vær klar i hovedet, og vær mentalt forberedt på at lære nyt
 • Husk alle starter samme sted, og alle har interessen i at bevæge sig ud i viden