Coaching Uddannelse

IPA Nordic tilbyder en certificeret coaching uddannelse på 3 dage

– DKK 9.995

Når vi mødes til en coach uddannelse hos IPA, vil du ofte møde andre virksomheder eller coaches. Vi oplever ofte, at der dannes helt nye netværk, der styrker brugen og forståelsen af IPA-analyserne.

Cocaching kursus er to sammenhængende dage og så en opfølgningsdag senest 4 uger efter,

IPA Nordic tilbyder en certificeret coaching uddannelse på 3 dage. DKK 9.995

Kursus dag 1

Modul 1 – Den psykologiske kontrakt

 • Hvordan tænker virksomheder strategi?
 • Gennemgang af 2 organisationsmodeller
 • Hvorfor brydes den psykologiske kontrakt?

Modul 2

 • Introduktion til baggrunden og filosofien bag IPA – Nordic’s profilanalyse og den Integrale model.
 • Oplæg om grundlæggende personligheds psykologi og trækteori samt gennemgang af teorier, der beskriver personligheden og bruges  til  at måle  og lave udsagn om og modeller af personligheden.
 • Øvelser i spontan trækgenkendelse.

Modul 3

 • Opfølgning med spørgsmål & svar

Kursus dag 2

Modul 4

 • Indføring i opbygningen af IPA-Core profilanalysen & IPA Leadership og gennemgang af testkonstruktionen.
 • Trækdefinitioner og sammenhængen mellem hovedfaktorer og enkeltfaktorer.
 • Vi arbejder med metodefaktorer, resultatfaktorer, relationsfaktorer og de personlige vækstfaktorer.
 • Træning i at analysere profilanalyser og brug af testmanualen

Modul 5

 • Indføring i opbygningen af IPA JobMatch & IPA Culture og gennemgang af testkonstruktionen.
 • Trækdefinitioner og sammenhængen mellem hovedfaktorer og enkeltfaktorer.
 • Vi arbejder med Regelstyring, Individuel Målorientering, Teamorientering og usikkerhedsindhold.
 • Træning i at analysere profilanalyser og brug af testmanualen

Modul 6

 • Opfølgning med spørgsmål & svar

Kursus dag 3

Modul 7

 • Erfaring opnået i perioden
 • Recap
 • Øvelser i spontan trækgenkendelse

Modul 8

 • Indføring i opbygningen af IPA JobMatch & IPA Culture og gennemgang af testkonstruktionen.
 • Trækdefinitioner og sammenhængen mellem hovedfaktorer og enkeltfaktorer.
 • Vi arbejder med Regelstyring, Individuel Målorientering, Teamorientering og usikkerhedsindhold.
 • Træning i at analysere profilanalyser og brug af testmanualen

Modul 9

 • Opfølgning med spørgsmål & svar

Coach – Det Centrale Begreb

 • Det centrale begreb er PERSONLIGHEDEN
 • Hvordan skabes den, hvordan udvikles den, hvordan forandres den?
 • Personligheden omfatter hele vores væremåde. Den måde hvorpå vi oplever verden, hinanden og os selv. Hvordan vi forholder os til verden og det vi gør overfor verden, hinanden og os selv.
 • Personligheden er den måde hvorpå vi fortolker os selv ind i verden igennem vores tanker, vores følelser og vores handlinger, altså vores konkrete adfærd, hvad vi rent faktisk gør.
 • Vores personlighed er skabt af… Det medfødte, det genetiske, Kulturen, Værdierne, Tiden, stedet, Omgivelserne, det vi har lært, vores erfaringer m.m.

Coach – De Bærende Værdier

 • Personligheden er dynamisk og kompleks
 • Mennesket er en dynamisk helhed. Ikke (kun) en fragmenteret struktur af personlighedstræk
 • Enkel pædagogisk model, der tager udgangspunkt i en ide om livsrejsen som en udviklingsrejse
 • Humanpsykologisk grundtanke. Fokus på Menneske-jeg’et.
 • Kvalitet skabes af mennesker. Dialogværktøj
 • Alle har krav på en tilbagemelding
 • Vi dømmer ikke mennesker
 • Vi anvender ikke begreber, der kan opfattes som værdiladede

Coach Forberedelse 

 • Print manualen og tag den med
 • Print din IPA Analyse og tag den med
 • Læs gerne denne bog: Preben Bertelsen – Personlighedspsykologi
 • Vær klar i hovedet, og vær mentalt forberedt på at lære nyt
 • Husk alle starter samme sted, og alle har interessen i at bevæge sig ud i viden