IPA Fokusanalyse

Fokusanalysen  anvendes af ledere over det meste af verden. Den giver et generelt billede af, hvordan lederen løfter sine personlige kvalifikationer over i sit lederskab. Den viser ligeledes sammenhængen imellem den foretrukne lederstil og den lederrolle, der bør varetages. Endelig kan vi se, på hvilke områder den enkelte leder er stærkest og hvor der med størst udbytte kan sættes ind for at UDVIKLE hans/hendes lederskab.

Primær anvendelse af Fokusanalysen

Fokusanalysen anvendes i forbindelse med rekruttering, til individuelle udviklingsforløb og til Teamudviklingsforløb baseret på en mere omfattende analyse af hele ledergruppens samlede performance. Til Fokusanalysen hører et IT-program, der håndterer scoring og udskrivning af resultat. Programmet kan både behandle resultater på individniveau og gruppeniveau.

Den Blå Leder

Ledelsesopgaven:

Det handler om at styre og planlægge.

Den personlige stil:

Spcialisten

Funktion / Rolle:

Planlæggeren

Den Røde Leder

Ledelsesopgaven:

Det handler om at skabe resultater

Den personlige stil:

Frontsoldat

Funktion / Rolle:

Organisator

Den Grønne Leder

Ledelsesopgaven:

Det handler om at støtte og udvikle mennesker

Den personlige stil:

Trivlsesskaber

Funktion / Rolle:

Indsigtsleder

Den Gule Leder

Ledelsesopgaven:

Det handler om at skabe forandring

Den personlige stil:

Udvikler

Funktion / Rolle:

Dialogleder

Uddybende beskrivelser

Strukturskaberen (Blå)

Strukturskaberne er den leder, der lægger vægt på og bruger det meste af sin tid på at systematisere og strukturere grundlaget for andres indsats. Han er en grundig omhyggelig og saglig type, der holder orden i sine sager og styr på tingene. For ham er det vigtigt, at man kan sætte sig ned og snakke stille og roligt om de foreliggende problemstillinger, og det gælder også på møder hvor han foretrækker, at man holder sig til en fast og velforberedt dagsorden og en rimelig disciplin. Han er kalkulerende og foretrækker at prøve sig frem og tager sig god tid til at tænke over tingene for at være sikker på, at nå frem til den rigtige løsning. Som sådan er han realisten, der gerne skyder ballonerne ned såfremt han oplever, at de indeholder for meget varm luft. Han skaber rutiner og systemer, definerer ansvarsområder, styrer og kontrollerer indsatser og opfatter sig selv som den der holder sammen på det hele gennem sin viden og sit overblik. Det er vigtigt for ham at vide hvor han har folk og han binder derfor indsatserne sammen af regelsystemer og aftaler for at holde dem på den rette vej, og han ærger sig godt og grundigt når folk laver deres egne regler i stedet for at overholde dem der er aftalt. Han arbejder bedst sammen med mennesker, der ligner ham selv og føler stor tilfredsstillelse når virkeligheden er i overenstemmelse med hans forudsigelser og kalkulationer. I sine egne øjne er han ofte den, der går ind og rydder op i det kaos andre har skabt og han vil gerne opfattes som den, der har et køligt og korrekt overblik over tingene. Han er en skarp analytiker, der er god til at lægge tal sammen og som altid i sin fremlæggelse af tingene kan underbygge og dokumentere sine påstande.

Resultatskaberen (Rød)

Resultatskaberen er den leder, der bruger det meste af sin tid på at organisere andres konkrete indsatser. For ham er det synlige udtryk for et højt aktivitetsniveau særdeles vigtigt. Opgaverne gennemføres i et højt fysisk tempo, der skæres igennem i stedet for at snakke, tid er noget der altid er for lidt af, forhindringer ryddes effektivt af vejen, beslutninger træffes på stedet og der er i det hele taget ikke langt fra ord til handling. Han er den der bruger meget energi på sit arbejde, kommer først og går sidst og bruger dette konstant høje tempo som en personlig målestok for både egen og andres indsatser. Der er ikke altid tid til papirarbejde, planlægning og dokumentation med det resultat, at han har det hele i hovedet. Det har den konsekvens, at han stort set er den eneste der ved hvad der foregår. Det forstærker hans følelse af, at det er ham der i sidste ende skal klare problemerne, presse tingene igennem, levere varen og gøre tingene færdige. Han har det allerbedst, når det syder af hektisk aktivitet omkring ham, gerne med sig selv i centrum som den der organiserer tropperne og viser vejen frem. Han er typen, der sætter sin personlige stolthed ind på at nå de opstillede mål og han lægger en stor del af sin personlige identitet i dette at præstere et ypperligt resultat i form af at blive større, hurtigere, bedre og klogere end alle andre. Han har det, som Strukturskaberen, bedst med mennesker der ligner ham selv, dvs. folk der kan træffe en hurtig beslutning, klare sig selv når de har fået besked på hvad de skal lave, få tingene udført i en fart og ved hvad de snakker om uden at snakke for meget.

Relationsskaberen (Grøn)

Relationsskaberen er den der fokuserer på det menneskelige og sociale system i og omkring virksomheden. Han er den der formulerer de fælles mål og politiker ud fra en følelsesmæssig synsvinkel og arbejder bevidst på at skabe symboler, der kan samle folk og give dem en oplevelse af fælles identitet. Han optræder konkret som samtalepartner, der kan få enkeltpersoner og grupper til at fungere bedre i forhold til mål og resultater og han er i det hele taget den, der aktivt går ind i de sociale processer der er en forudsætning for, at mennesker fungerer mest effektivt sammen. Han ser det som en af sine hovedopgaver, at få det bedst mulige ud af de ressourcer og menneskelige potentiale man råder over og opfatter sig som en katalysator for modstridende ideer og interesser. Dertil er han personaleudvikleren der sikrer, at organisationens aktører har den viden, kompetence og personlige indstilling, der gør dem tilpasningsdygtige i forhold til omgivelsernes skiftende krav. Han føler en stor indre tilfredshed, når han kan inspirere og løfte folk til at yde deres bedste og han ved, at man ikke kommer nogen vejne uden folks grundlæggende accept, både af sig selv som person og af de ideer og tiltag han lægger frem på bordet. Han er derfor altid åben for diskussion og har en stor tålmodighed og forståelse for de processer, der er nødvendige for at ændre folks adfærd og indstilling. Han er mægleren, der går ind og afklarer indbydes konflikter og uenigheder og dermed billedligt talt den, der dirigerer trafikken i de vejkryds, hvor konfliktende mennesker og funktioner mødes.

Forandringsskaberen (Gul)

Forandringsskaberen er den der har sit fokus på udvikling, fornyelse og forandring af de grundlæggende vilkår, der bestemmer virksomhedens liv, både internt i forhold til organisationen og eksternt i forhold til det omgivende samfund. Han har det overordentligt svært ved at acceptere tingene som de er, men er i besiddelse af en ubændig trang til at eksperimentere med og skabe fornyelse indenfor stort set alle områder, og han ved, at konsekvensen af at blive stående på stedet er virksomhedens sikre død, idet den bliver overhalet og overskygget af andre. Han er et menneske, der har let til begejstring, bl.a. fordi han ser langt flere muligheder end begrænsninger, og det er denne blanding af intuition og initiativkraft, der lægger bunden i hans personlighed. Han retter sin interesse, sin kreativitet og sine initiativer imod stort set alle områder af virksomhedens liv, det være sig organisation, produkter, marked, kunder etc., og han har svært ved at acceptere snævre rammer og begrænsninger for sine udfoldelser. Det er den indre trang til at skabe ideer, tage initiativer og sætte mål kombineret med modet til at bære ansvar og overbevisning om at gøre det rigtige, der karakteriserer forandringsskaberen. Han er ofte en hurtig og utålmodig beslutningstager, der sætter tingene i gang så snart han er overbevist om, at han har fundet den rigtige løsning, og han går bestemt ikke afvejen for konflikter. Denne blanding af konfliktstyrke, iderigdom, nysgerrighed og ambitioner skaber den grundlæggende energi, der driver forandringsskaberen fremad. Det er den stadige indre dialog kombineret med en ydre virketrang og lyst til at påvirke omgivelserne, der karakteriserer hans adfærd, og han kan, afhængigt af hans udviklingstrin, erfaring og karriereforløb være iværksætteren, fornyeren eller strategen.

Fokusanalysen måler lederstil og lederrolle på ovenstående faktorer