IPA Innovationsanalyse

Virksomheder, der arbejder med design og innovation på et strategisk niveau, opnår en markant konkurrencemæssig fordel, og klarer sig bedre i forhold til de virksomheder, som ikke arbejder med design og innovation på et strategisk niveau. For mange virksomheder er det derfor vigtigt, at der er et konstant fokus på innovationsprocesserne på alle niveauer.

Innovation og Corporate Entrepreneurship er nøgle begreberne i et turbulent marked.

Med Innovationsanalysen spotter I innovationstalenterne, rekrutterer nye udviklingsmedarbejdere og sammensætter hurtigt og sikkert high-performance udviklingsteams.

 • Rekruttere nye udviklingsorienterede medarbejdere både internt og eksternt

 • Spot innovationstalenterne i din virksomhed

 • Rekrutter innovative medarbejdere

 • Sammensætte dynamiske innovations og udviklingsteams

 • Udvikle den samlede innovationskapabilitet på et strategisk niveau

 • Styrke den professionelle kommunikation med både interne og eksterne kunder i alle udviklingsfaser

INNOVATIONSANALYSENS BAGGRUND OG POTENTIALE

Innovationsanalysen er udviklet som en del af et omfattende analysesystem, der anvendes til udvælgelse og udvikling af ledere indenfor de funktioner og enheder, hvis opgave det er, at sikre den enkelte virksomheds innovationsevne.

Analysesystemet er udviklet af IPA Nordic – og valideret hos blandt andet Volvo Cars og Volvo Trucks i Göteborg. Den foreliggende Innovationsanalyse er bygget op på samme grundlæggende integrale idé som anvendt i udviklingen af alle værktøjer hos IPA Nordic.

I den afsluttende bedømmelse af innovationstalent kobler vi resultatet fra innovationsanalysen sammen med IPA analysen i et samlet “Innovation Capability Chart”.

Vi kan dermed styrke Innovations- og udviklingsindsatsen i organisationen, gennem en vurdering af den enkelte medarbejder/leders talent OG sammensætningen af innovationsteams, hvor alle nødvendige poster er bemandede.

INNOVATIONSANALYSENS MODEL

Vi arbejder ud fra følgende grundlæggende og faseopdelte model for den kreative proces:

 • Idéskabelse og Konceptualisering
 • Samarbejde og Motivation
 • Organisering og Implementering
 • Evaluering og Planlægning
Formålet med IPA Innovation er at afdække alle de former for talent, der kræves for at kunne gennemføre en fuldt udfoldet kreativ innovationsproces. Disse talenter knytter sig til de fire grundlæggende faser i den kreative proces som er nævnt ovenfor. IPA Innovation identificerer følgende fire former for talent hos det enkelte individ:
 • Kreativt talent
 • Talent for at håndtere sociale processer
 • Drivertalent
 • Analytisk talent

Med IPA Innovation registrerer vi både viljen til tage ansvaret for teamets resultater i forhold til alle faser i den kreative innovationsproces, OG det personligt iboende talent for kreativitet, håndtering af relationer, drive og analyse.

IPA Innovation kan anvendes til både screening af talent i forhold til grupper af medarbejdere og ledere OG anvendes til sammensætning af innovative teams, hvor både talent og personlige egenskaber er repræsenteret i forhold til teamets opgaver, mål og succeskriterier.

Innovation Capability Chart