IPA Innovationsanalyse

EVALUERING &
PLANLÆGNING

ORGANISERING &
IMPLEMENTERING

MOTIVATION &
SAMARBEJDE

IDE- &
KONCEPTUDVIKLING

Virksomheder, der arbejder med design og innovation på et strategisk niveau, opnår en markant konkurrencemæssig fordel. De klarer sig bedre i forhold til de virksomheder, som ikke arbejder med design og innovation på et strategisk niveau.

For mange virksomheder er det derfor vigtigt, at der er et konstant fokus på innovationsprocesserne på alle niveauer.

Med IPA Innovationsanalyse registrerer vi både viljen til at tage ansvaret for teamets resultater i forhold til alle faser i den kreative innovationsproces OG det personligt iboende talent for kreativitet, håndtering af relationer, drive og analyse.

IPA Innovationsanalyse kan anvendes til både screening af talent i forhold til grupper af medarbejdere og ledere OG anvendes til sammensætning af innovative teams, hvor både talent og personlige egenskaber er repræsenteret i forhold til teamets opgaver, mål og succeskriterier.

Innovationsanalysen er udviklet som en del af et omfattende analysesystem, der anvendes til udvælgelse og udvikling af ledere indenfor de funktioner og enheder, hvis opgave det er, at sikre den enkelte virksomheds innovationsevne.

Analysesystemet er udviklet af IPA Nordic. Den foreliggende Innovationsanalyse er bygget op på samme grundlæggende integrale idé som anvendt i udviklingen af alle værktøjer hos IPA Nordic.

I den afsluttende bedømmelse af innovationstalent kobler vi resultatet fra innovationsanalysen sammen med IPA analysen i et samlet “Innovation Capability Chart”.

Vi kan dermed styrke Innovations- og udviklingsindsatsen i organisationen, gennem en vurdering af den enkelte medarbejder/leders talent OG sammensætningen af innovationsteams, hvor alle nødvendige poster er bemandede.

IPA INNOVATIONS CIRKEL

Formålet med IPA Innovation er at afdække alle de former for talent, der kræves for at kunne gennemføre en fuldt udfoldet kreativ innovationsproces.
Disse talenter knytter sig til de fire grundlæggende faser i den kreative proces som er nævnt ovenfor.

Vi arbejder ud fra følgende grundlæggende og faseopdelte model for den kreative proces:

Idéskabelse og Konceptualisering

Samarbejde og Motivation

Organisering og Implementering

Evaluering og Planlægning

IPA Innovationsanalyse identificerer følgende fire former for talent hos det enkelte individ:

Kreativt talent

Talent for at håndtere sociale processer

Drivertalent

Analytisk talent

MOTIVATION OG SAMARBEJDE
At understøtte det kreative arbejdsmiljø ved at opmuntre og motivere andre. At være bevidst om og tage ansvaret for hele teamets funktionsniveau. At bidrage til samarbejdet, engagementet og fællesskabet gennem sin personlige selvindsigt, Sociale forståelse og Åbenhed
ORGANISERING OG IMPLEMENTERING
At drive innovationsprocessen fremad ved at overbevise, målsætte og beslutte. At organisere, eksperimentere og igangsætte den konkrete afprøvning af de innovative ideer. At være indpiskeren, der inspirerer andre gennem sin personlige målorientering, effektivitet og risikovilje
EVALUERING OG PLANLÆGNING
At analysere, evaluere og tilpasse de innovative ideer til den praktiske virkelighed. At planlægge og koordinere alle igangværende processer. At bidrage til optimeringen af de innovative ideer gennem sin evne til at håndtere kompleksitet og sin specifikke og generiske viden om området
IDE- OG KONCEPTUDVIKLING
At udvikle og formulere innovative ideer, der har værdi for virksomheden. At konceptualisere, sammenfatte og beskrive de innovative ideer. At have det personlige talent og interesse for ideudvikling gennem sin kreativitet, originalitet og intuition

Innovation og Corporate Entrepreneurship (innovationsanalyse)

Innovation og Corporate Entrepreneurship er nøglebegreber i et turbulent marked.

Med Innovationsanalysen spotter I innovationstalenterne, rekrutterer nye udviklingsmedarbejdere og sammensætter hurtigt og sikkert high-performance udviklingsteams.

  • Rekruttere nye udviklingsorienterede medarbejdere både internt og eksternt

  • Spot innovationstalenterne i din virksomhed

  • Rekrutter innovative medarbejdere

  • Sammensætte dynamiske innovations og udviklingsteams

  • Udvikle den samlede innovationskapabilitet på et strategisk niveau

  • Styrke den professionelle kommunikation med både interne og eksterne kunder i alle udviklingsfaser

Kontakta IPA Nordic: