Indlæser Begivenheder

Dette er opsamlingsdagen på certificeringen i IPA Core Personality. Det er denne dag du modtager dit endelige bevis.

Det centrale begreb

Det centrale begreb er PERSONLIGHEDEN

Hvordan skabes den, hvordan udvikles den, hvordan forandres den?
Personligheden omfatter hele vores væremåde. Den måde hvorpå vi oplever verden, hinanden og os selv. Hvordan vi forholder os til verden og det vi gør overfor verden, hinanden og os selv.
Personligheden er den måde hvorpå vi fortolker os selv ind i verden igennem vores tanker, vores følelser og vores handlinger, altså vores konkrete adfærd, hvad vi rent faktisk gør.
Vores personlighed er skabt af… Det medfødte, det genetiske, Kulturen, Værdierne, Tiden, stedet, Omgivelserne, det vi har lært, vores erfaringer m.m.

De bærende værdier

Personligheden er dynamisk og kompleks

Mennesket er en dynamisk helhed. Ikke (kun) en fragmenteret struktur af personlighedstræk
Enkel pædagogisk model, der tager udgangspunkt i en ide om livsrejsen som en udviklingsrejse
Humanpsykologisk grundtanke. Fokus på Menneske-jeg’et.
Kvalitet skabes af mennesker. Dialogværktøj
Alle har krav på en tilbagemelding
Vi dømmer ikke mennesker
Vi anvender ikke begreber, der kan opfattes som værdiladede

Certificerings forløb

OPFØLGNING

Rundstykker og erfaringsudvekslinger.

Hvordan er det gået?

Er der nogle ting, der trænger sig på?

IPA Parvise Trækkombinationer

IPA LEADERSHIP

Hvad er det fremgangsrige lederskab?

Eksamen

Feedback / svar / diplom / frokost

Go to Top