Indlæser Begivenheder

Dette er CERTIFICERINGEN i IPA Core Personality. Det er denne dag, du modtager dit endelige bevis.

Book eller forespørg på certificering

Det centrale begreb

Det centrale begreb er PERSONLIGHEDEN

Hvordan skabes den, hvordan udvikles den, hvordan forandres den?
Personligheden omfatter hele vores væremåde. Den måde hvorpå vi oplever verden, hinanden og os selv. Hvordan vi forholder os til verden og det vi gør overfor verden, hinanden og os selv.
Personligheden er den måde hvorpå vi fortolker os selv ind i verden igennem vores tanker, vores følelser og vores handlinger, altså vores konkrete adfærd, hvad vi rent faktisk gør.
Vores personlighed er skabt af… Det medfødte, det genetiske, Kulturen, Værdierne, Tiden, stedet, Omgivelserne, det vi har lært, vores erfaringer m.m.

De bærende værdier

Personligheden er dynamisk og kompleks
Mennesket er en dynamisk helhed. Ikke (kun) en fragmenteret struktur af personlighedstræk
Enkel pædagogisk model, der tager udgangspunkt i en ide om livsrejsen som en udviklingsrejse
Humanpsykologisk grundtanke. Fokus på Menneske-jeg’et.
Kvalitet skabes af mennesker. Dialogværktøj
Alle har krav på en tilbagemelding
Vi dømmer ikke mennesker
Vi anvender ikke begreber, der kan opfattes som værdiladede

Certificerings forløb

 • Rundstykker og erfaringsudvekslinger.
 • OPFØLGNING
  • Hvordan er det gået?
  • Gennemgang af egne eksempler?
 • IPA Core Personality (Parvise trækkombinationer )
   • De Parvise Trækkombinationer er baseret på en korrelationsmatrice, hvor vi har beregnet korrelationer på alle udfald af parvise kombinationer af de 12 træk i IPA Core Personality
 • IPA LEADERSHIP
  • IPA Leadership er en overbygning på IPA-Core. Via IPA-LEADERSHIP får du mulighed for at vurdere kandidatens forventede evne til at varetage LEDERSKAB.
  • De 4 ledelsespositioner
 • EKSAMEN
  • Feedback
  • Svar
 • DIPLOM
Go to Top