Indlæser Begivenheder

Introduktion til IPA Core Personality tager 1 dag. Efter denne dag har du kendskab til teorien bag og kan begynde at give dine første tilbagemeldinger.

For at få den fulde certificering  skal du også Certificering i IPA Core Personality – Certificering, der også tager en fuld dag og afsluttes med eksamen.

Der skal gerne gå 3-10 uger mellem din første undervisning og den sidste del, hvor også den reelle certificering sker. I perioden i mellem anbefales det at du foretager minimum 3-5 feedback på IPA Core Personality.

Book eller forespørg på certificering

Det centrale begreb

Det centrale begreb er PERSONLIGHEDEN

Hvordan skabes den, hvordan udvikles den, hvordan forandres den?
Personligheden omfatter hele vores væremåde. Den måde hvorpå vi oplever verden, hinanden og os selv. Hvordan vi forholder os til verden og det vi gør overfor verden, hinanden og os selv.
Personligheden er den måde hvorpå vi fortolker os selv ind i verden igennem vores tanker, vores følelser og vores handlinger, altså vores konkrete adfærd, hvad vi rent faktisk gør.
Vores personlighed er skabt af… Det medfødte, det genetiske, Kulturen, Værdierne, Tiden, stedet, Omgivelserne, det vi har lært, vores erfaringer m.m.

De bærende værdier

Personligheden er dynamisk og kompleks
Mennesket er en dynamisk helhed. Ikke (kun) en fragmenteret struktur af personlighedstræk
Enkel pædagogisk model, der tager udgangspunkt i en ide om livsrejsen som en udviklingsrejse
Humanpsykologisk grundtanke. Fokus på Menneske-jeg’et.
Kvalitet skabes af mennesker. Dialogværktøj
Alle har krav på en tilbagemelding
Vi dømmer ikke mennesker
Vi anvender ikke begreber, der kan opfattes som værdiladede

Certificerings forløb

INTRODUKTION

Rundstykker og introduktioner

Deltagerne præsenterer sig
– Hvad er dine forventninger til dagen?
– Hvilke udfordringer har du i dit daglige arbejde?
– Hvordan kan/vil du bruge IPA Analysen?

PERSONLIGHEDENSBAGGRUND

Personligheden. Perspektivering/Integrativ personlighedspsykologi Præsentation af den grundlæggende model bag IPA Analysen
Oplæg om grundlæggende personligheds psykologi og trækteori samt gennemgang af teorier, der beskriver personligheden og bruges til at måle og lave udsagn om og modeller af personligheden.

IPA FORSKNINGS BAGRUND

Introduktion til baggrunden og filosofien bag IPA – Nordic’s profilanalyse og den Integrale model.

TRÆKDEFINATIONER

Trækdefinitioner og sammenhængen mellem hovedfaktorer og enkeltfaktorer.

TESTKONSTRUKTION

Indføring i opbygningen af IPA-Core profilanalysen & IPA Leadership og gennemgang af testkonstruktionen.

ØVELSE & PLENUM

Bruge engen dialog på adfærd
Læs manualen og præsenter et Hovedtræk og tilhørende enkelttræk (i grupper)

Vi arbejder med metodefaktorer, resultatfaktorer, relationsfaktorer og de personlige vækstfaktorer.

Go to Top