BaadsgaardKornmaaler vælger IPA 360° Rekrutterings Platform

BaadsaardKornmaaler er et rekrutteringsbureau, der består af et team af dedikerede partnere, med hver deres specialer. Udgangspunktet er i deres kunders forretning, deres marked og organisation. BaadsgaardKornmaaler benytter sig af et sæt af gennemprøvede processer, hvor IPA-analyserne er en integreret del.

BaadsaardKornmaaler:  – Vi tænker mennesket ind i forretningen

Niels Ole Baadsgaard, partner, fortæller:

”Vi tilfører kandidater, der gør en forskel i virksomheden – og vi sikrer, at de kandidater vi arbejder med, har et godt grundlag for at få succes i jobbet.

Rekrutteringen af den rigtige medarbejder er vigtig for en virksomhed, og det er en opgave, vi tager alvorligt.

Vigtigst af alt er, at vi forstår vores kundes virksomhed og dens situation.”

BaadsgaardKornmaaler vælger IPA 360° Rekrutterings Platform

Erfaring – vi har alle en operationel forretnings- baggrund og har flere hundrede rekrutteringer bag os

Målretning – processen er helt central for os og vores kandidater, men vi glemmer ikke målet.

Dedikation – vi værdsætter kontakten med mennesker

BaadsgaardKornmaaler vælger IPA 360° Rekrutterings Platform

”Vi er først og fremmest drevet af den forretningsmæssige nysgerrighed og forståelse.

Vi er således ikke rene “HR-kompetencer”, men i lige så høj grad forretningsmæssige medspillere.

Vi lytter, forstår og udfordrer herigennem vores kunder.”

” I et tæt samspil med dem finder vi frem til den ønskede kandidat profil.

Derfor er 70 % af kunderne hos BaadsgaardKornmaaler, kunder vi har arbejdet sammen med igennem en årrække. Forståelsen samt tilliden er på plads og er afgørende for succesfulde rekrutteringer.”

Top 5 årsager til, at BaadsgaardKornmaaler også har tilvalgt at arbejde med de integrale personlighedsanalyser (IPA) fra IPA Nordic

  1. IPA-analysen er udviklet til at klarlægge en persons adfærdsmønstre ud fra fire overordnede faktorer og i alt 12 personlighedstræk. Analysen er en del af en større pakke, som er certificeret af Den Svenske Psykologiforening og har opnået den højeste rating som et af kun to analyseværktøjer i Norden.
  2. Det er dansk forskning udviklet til danskere i arbejdslivet – som medarbejdere, som ledere eller som bestyrelsesmedarbejdere.
  3. Lederudvikling. IPA Leadership er en direkte, analytisk og handlingsorienteret tilgang til ledelsesopgaven.
  4. IPA Nordic er parate, når vi har spørgsmål, eller har behov for at dykke længere ned i en interessant personlighedsanalyse.
  5. IPA Analyserne og IPA 360° Rekrutteringscockpittet er efter vores mange år i branchen blandt de absolut stærkeste løsninger til rekrutteringsvirksomheder i Danmark.
BaadsgaardKornmaaler vælger IPA 360° Rekrutterings Platform